Justera sekundär överföringsspänning (endast 6000-serien)

Du kan justera den sekundära överföringsspänningen (den spänning som överför toner till papperet) när bilden blir suddig.
När <Sida 2 av 2-sidig sida> är inställd på <På> för egen papperstyp eller papperet är påfyllt i flerfunktionsfacket och <Papperstyp> är inställt på <Sida 2 av 2-sidig sida> justeras värdet i <Baksida>.
Justering i <->-riktningen rekommenderas i följande fall
Justering i <+>-riktningen rekommenderas i följande fall
Ytvikt
Lätt (tunt papper)
Kraftig (tjockt papper)
Undermåliga bilder
Trots att tätheten för områden med hög täthet är normal, uppträder små vita prickar i områden med låg täthet.
Vita prickar uppträder i områden med hög täthet.
Otillräckligt med toner har påförts i områden med hög täthet och små täta prickar uppträder.
Täta fläckar kan uppträda i områden med lägre täthet.
I bilder med hög täthet kan fläckar med ojämn täthet uppträda längs matningsriktningen.
Delar med hög täthet kanske inte blir tillräckligt täta.
Bilder med hög täthet kan få ojämn täthet.
Konturer på bilder med hög täthet kan bli suddiga.
7W93-0KJ