Skicka meddelande via e-post när ett fel inträffar

Du kan meddela en e-postadress som angetts i förväg när t.ex. toner måste ersättas eller pappersstopp måste åtgärdas.

Ange mottagare och information som ska skickas

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Device Management] [E-Mail Notification Settings]  [Add Destination to Notify...].
4
Ange inställningar efter behov.
[Destination to Notify]
Ange e-postadressen.
[Notify When]
Välj den information som ska skickas.
Du kan registrera högst fem mottagare.
5
Klicka på [OK].
Resultatet av e-postsändningen kan kontrolleras i [Status Monitor/Cancel] i [Job Log].
Den här inställningen kan endast anges av en användare med administratörsbehörighet.
Inställningen ingår inte i enhetsinformationen för distribution. Distribuera enhetsinformation till andra flerfunktionsskrivare från Canon
Inställningen kan bara importeras från/exporteras till maskiner i samma serie. Importera/exportera inställningsdata
Inställningen ingår i [Settings/Registration Basic Information] vid satsexport. Importera/exportera alla inställningar
7W93-0JS