Skicka/spara original med olika format samtidigt (Olika originalformat)

Du kan placera original av olika format i dokumentmataren och scanna dem samtidigt. Detta eliminerar behovet av att placera varje original för sig.
Det finns ett begränsat antal kombinationer av originalformat som kan scannas. Scanning med en felaktig kombination kan orsaka pappersstopp eller skador på originalen. Maskinvaruspecifikationer
Original som har olika vikt eller är av olika typ ska inte placeras tillsammans. Det kan leda till skador på originalen eller till pappersstopp.
1
Placera originalen i dokumentmataren. Placera original
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för scanning av original
5
Tryck på <Alternativ>  <Olika original format>.
6
Tryck på <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Original scannas och sändning/sparande startar.
7W93-0AS