Scanna effektivt

I det här avsnittet beskrivs praktiska funktioner, som att samtidigt scanna original med olika format, scanna ett uppslag till två separata sidor och scanna ett stort antal original separat till en fil.
7W93-0AR