Scanna ett originaluppslag och spara/skicka det som två olika sidor

Med en enda åtgärd kan du scanna två motstående sidor i en uppslagen bok eller tidning till separata sidor.
När du scannar motstående sidor i en bok eller ett inbundet original, placera originalet på originalglaset. Placera det nedåtvänt och hörnen inriktade mot det övre vänstra hörnet på originalglaset, så som visas nedan.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för scanning av original
5
Tryck på <Alternativ>  <Bok 2 sidor>.
6
Tryck på <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Original scannas och sändning/sparande startar.
7W93-0AU