Scanna original med WSD (WSD-scanning)

I det här avsnittet beskrivs hur du scannar original från en dator med hjälp av WSD.
Tillgängligt scanningsformat är A4(LTR). Även om du placerar ett original som är större än A4(LTR), scannas bara A4(LTR)-formatet.
Från kontrollpanelen
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <WSD-scanning>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Tillåt fjärrscanning>.
Nu kan du scanna från datorn.
Från en dator
4
[] [Windows Accessories]  [Windows Faxa och skanna].
5
Klicka på [Skanna].
6
Klicka på [Ny skanning].
Om dialogrutan [Välj enhet] visas, markerar du enheten och klickar på [OK].
7
I listrutan [Källa] väljer du platsen där originalet är placerat.
Om originalet finns på originalglaset, välj [Flatbädd]. Om det finns i dokumentmataren, välj [Matare (skanna ena sidan)].
8
Ange lämpliga scanningsinställningar.
Genom att välja typ av original i listrutan [Profil] kan du göra justeringar för optimal bildkvalitet. För original som huvudsakligen består av text, välj [Dokument]. För original som bara består fotografier, välj [Foto (Standard)].
I listrutan [Filtyp] väljer du filformatet för den sparade bilden av det scannade originalet.
Om du vill kontrollera den scannade bilden med de angivna inställningarna, klicka på [Förhandsgranska].
9
Klicka på [Skanna].
Scanning av originalet startar.
När scanningen är klar, visas det scannade dokumentet i listan med filer på skärmen [Windows Faxa och skanna] och sparas i mappen [Skannade dokument] för [Documents].
Registrera ofta använda scanningsinställningar
Om du alltid scannar med samma inställningar, följer du anvisningarna nedan för att registrera inställningarna. Du kan snabbt och enkelt återkalla dem vid scanning.
Välj [Lägg till profil] i listrutan [Profil] ange de scanningsinställningar du vill registrera  ange ett namn i textrutan [Profilnamn]  Klicka på [Spara profil]
Skicka dokument till en dator med hjälp av WSD
Du kan också skicka det scannade dokumentet till datorer i nätverket som stöder WSD. I det här fallet ska du trycka på <WSD-scanning>  välja vilken dator du vill skicka till  <Start>. Skärmen [Windows Faxa och skanna] och mappen öppnas på datorn och det scannade dokumentet visas.
Du kan visa högst 40 mottagardatorer.
7W93-0CF