Använda WSD

"WSD (Web Services on Devices)" är en funktion för att söka efter enheter på nätverket. Med WSD kan du automatiskt hitta maskinen i nätverket från en dator och börja scanna originalet på maskinen. Den här funktionen kallas WSD-scanning. Du måste utföra vissa åtgärder innan du använder WSD-scanning. Förbereda för WSD-scanning
I följande fall är WSD-scanning inte tillgängligt.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM har aktiverats Använda ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Avdelnings-ID-autentisering används som inloggningstjänst Ändra inloggningstjänster

Förbereda för WSD-scanning

Från kontrollpanelen
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <TCP/IP-inställningar>  <WSD-inställningar>.
3
Tryck på <På> för <Använd WSD-scanningsfunktion>.
4
Tryck på <OK>.
Från en dator
5
Öppna skrivarmappen. Visa skrivarmappen
6
Klicka på [Lägg till en enhet].
7
Markera enheten och klicka på [Nästa].
Följ anvisningarna på skärmen.
Om maskinen inte visas kan det bero på problem med brandväggsinställningarna. För mer information, se handboken för datorn.
7W93-0CE