<Ange mottagare>

Ange inställningarna för att registrera destinationer och adressboken.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Adresslistor>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan skriva ut en lista med mottagare som har registrerats i adressboken eller snabbvalsknappar. Skriva ut en inställningslista
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Adresslistor>
<Adresslista 1> till <Adresslista 10>, <Snabbval>, <Adresslista för admin.>, <Skriv ut lista>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
Även om du sätter <Hantera åtkomstnummer för adressböcker> till <På> skrivs alla mottagare ut, inklusive de som lagras med åtkomstnummer.

<Registrera mottagare>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan registrera mottagare i maskinens adressbok. Registrera mottagare i adressboken
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera mottagare>
<Registrera ny mottagare>, <Detaljer/redigera>, <Radera>, <Sök på namn>
Ja
Ja
Ja*1
Ja*2
C
Address Book
*1 <Sök på server:>: Nej
*2 <Personlig adresslista>, <User Group Address List>: Nej

<Ändra namn på adresslista>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan ändra namn på alla adresslistor.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ändra namn på adresslista>
<Adresslista 1> på <Adresslista 10>, <Ändra namn>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Address Book

<Registrera snabbval>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan registrera mottagare för maskinens snabbvalsknappar. Registrera en mottagare i snabbvalsknapp
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera snabbval>
<001> till <200>, <Registrera/redigera>, <Radera>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Address Book

<Ändra standardvisning för adressbok>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan ange vilken typ av adressbok som ska visas när du trycker på <Adressbok> på skärmbilden med grundläggande funktioner för Fax eller Scanna och skicka.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ändra standardvisning för adressbok>
<Lokal>, <LDAP-server>, <Fjärr>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<PIN-kod för adressbok>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan ange en PIN-kod för adressboken. Begränsa användningen av adressboken
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<PIN-kod för adressbok>
<Ställ in>:
<PIN-kod>: Ange PIN-koden (max 7 siffror)
<Bekräfta>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Hantera åtkomstnummer för adressböcker>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan välja om du vill tillåta användare att ange åtkomstnummer för en mottagare vid registrering i adressboken. Begränsa användningen av adressboken
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Hantera åtkomstnummer för adressböcker>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Inkludera lösenord vid export av adressbok>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Om du sätter denna inställning till <På> kan du välja om du vill inkludera lösenord som har registrerats för mottagare när du exporterar adressboken med hjälp av Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inkludera lösenord vid export av adressbok>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Du kan ange om du vill exportera följande lösenord:
Lösenordet för sändning med subadress som har angetts i faxmottagare
Det autentiseringslösenord som har angetts för filservermottagare (inklusive Avancerat utrymme som öppnas externt)

<Lagra LDAP-server>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan ange inställningar för en LDAP-server, som t.ex. ett servernamn och en serveradress, som du använder när du söker efter mottagare eller registrerar dem. Registrera en LDAP-server
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Lagra LDAP-server>
<Registrera>, <Detaljer/redigera>, <Radera>, <Skriv ut lista>
Ja
Ja
Ja
Nej
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Radera>, <Skriv ut lista>: Nej

<Sök aut. vid användning av LDAP-server>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Om du ställer in det här alternativet på <På>, kan du genast starta sökningar vid åtkomst till en LDAP-server från maskinens kontrollpanel.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Sök aut. vid användning av LDAP-server>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Automatiska sökningar utförs bara för den först registrerade LDAP-servern, vilken visas överst i listan över LDAP-servrar.

<Bekräfta TLS-certifikat för LDAP-serveråtkomst>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan välja att bekräfta med TLS-certifikat när du ansluter till en LDAP-server.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta TLS-certifikat för LDAP-serveråtkomst>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<CN>: På, Av

<Ändra standardvillkor för LDAP-sökning>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan registrera ofta använda sökvillkor som standardinställningar för sökning i en LDAP-server.
Registrera standardsökvillkor för varje LDAP-server
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ändra standardvillkor för LDAP-sökning>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Personal Setting Information

<Registrera/redigera LDAP-sökattribut>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan lägga till objekt för sökning efter LDAP-servrar.
Sökattribut för LDAP
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera/redigera LDAP-sökattribut>
<Namn>, <E-post>, <Fax>, <Organisation>, <Org.- enhet>,
<Ej registrerad 1>, <Ej registrerad 2>:
<Registrera/redigera>, <Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Inställningar f. Sök på namn när LDAP-server används>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan ange attribut för att söka efter mottagarnamn på en LDAP-server med "Sök på namn".
Konfigurera för ”Sök på namn” för LDAP-sökningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar f. Sök på namn när LDAP-server används>
<Namntyp för sökattribut>:
CN, commonname, fullName, Visa namn, sn, givenName, Eget
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Filter>:
Innehåller, Innehåller inte, Lika med, Inte lika med, Börjar med, Slutar med

<Hämta fjärradressbok>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Ange inställningarna för att erhålla en fjärradressbok.

<Gör fjärradressbok öppen>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Ange inställningarna för att göra en fjärradressbok publik.

<Använd personlig adresslista>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan välja om du vill använda en personlig adressbok för en användare som loggar in till maskinen med personlig autentiseringshantering.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd personlig adresslista>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Använd användargruppadresslista>

 (Inställningar/Registrering)  <Ange mottagare>
Du kan begränsa användningen av <User Group Address List>. När en administratör loggar in på maskinen från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) kan hen registrera/redigera <User Group Address List> oavsett denna inställning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd användargruppadresslista>
<>, <På (endast Bläddra)>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Du kan ställa in så att namnet på användargruppens adressbok ändras när ett användargruppsnamn ändras. Logga in på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) som användare med administratörsbehörighet, tryck på [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] markera kryssrutan [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
7W93-0SS