<Mellanlagra>

Ange inställningarna för funktionen tvångsparkerad utskrift.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Använd mellanlagringsfunktion>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Mellanlagra>
Du kan ange om du vill använda mellanlagringsfunktionen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd mellanlagringsfunktion>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tid till aut. radering av mellanlagrade jobb>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Mellanlagra>
Du kan ange den tid som måste förflyta innan mellanlagrade jobb automatiskt tas bort.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tid till aut. radering av mellanlagrade jobb>
0 (Av), 1, 2, 3, 6, 12 h, 1, 2, 3, 7, 30 dagar
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Parkerade jobb raderas automatiskt efter en viss tidsperiod eller om jobbkvittot redigeras eller en jobbåtgärd utförs.

<Lagra PS-/PDFdata för att stoppa>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Mellanlagra>
Du kan välja att lagra PS-/PDF-datajobb, som utförs med LPR-protokollet, i mellanlagringskön.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Lagra PS-/PDFdata för att stoppa>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Standardinst. för borttagning av jobb efter utskrift>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Mellanlagra>
Du kan ange standardinställning för <Ta bort filen efter utskrift> på mellanlagringsskärmen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Standardinst. för borttagning av jobb efter utskrift>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7W93-0SL