<Fjärrfaxinställningar>

Ange inställningarna på servermaskinen för fjärrfaxfunktionen.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Använd fjärrfax>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar> <Fjärrfaxinställningar>
Du kan ange om du vill använda maskinen som en servermaskin för fjärrfaxfunktionen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd fjärrfax>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om du vill använda maskinen som en fjärrfaxservermaskin, tryck på <Nätverk> ställ in <Reserverad port - inställningar> på <På>.
7W93-0S0