<Skicka>

Ange inställningarna för sändfunktionen.
Objekt markerat med en asterisk (*)
Visas bara om din maskin har en faxfunktion.

<Utmatningsrapport>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>
Detta skriver ut en lista med registreringsdetaljer för inställningar för sändning/mottagning och faxinställningar.

<Gemensamma inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>
Ange de gemensamma inställningarna för sändfunktionen.

<E-post-/I-faxinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>
Ange inställningarna för att skicka e-post och I-fax.

<Faxinställningar> *

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>
Ange inställningarna för att skicka fax.
7W93-0RL