<Inställningar för Scanna och lagra>

Ange de gemensamma inställningarna som används när du lagrar skannade original.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Registrera/redigera favoritinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för Scanna och lagra>
Du kan registrera ofta använda inställningar i en knapp på maskinen för senare användning när du sparar. Du kan också ett tilldela favoritnamn till knappen och kontrollera de registrerade inställningarna. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
När du registrerar inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera/redigera favoritinställn.>
<Registrera>, <Ändra namn>, <Radera>, <Kontrollera innehåll> (<M1> till <M9>)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings

<Ändra standardinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för Scanna och lagra>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Scanna och lagra>.
När du registrerar inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ändra standardinställningar>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
7W93-0S8