<Kopia>

Ange inställningarna för kopieringsfunktionen.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Registrera/redigera favoritinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan registrera en kombination av olika inställningar som du använder regelbundet när du kopierar till en enda knapp. Du kan också namnge knappen. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera/redigera favoritinställn.>
<M1> till <M9>: <Registrera>, <Ändra namn>, <Radera>, <Kontrollera innehåll>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favoritinställningar

<Visa bekräftelse av favoritinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan välja om du vill visa en bekräftelseskärmbild när du återkallar "Favoritinställningar".
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa bekräftelse av favoritinställningar>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Ändra standardinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Kopia>. Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ändra standardinställningar>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan registrera/ändra lägen i de genvägsknappar som visas på skärmen Grundläggande kopieringsfunktioner. Den här funktionen är användbar när du vill registrera funktioner du använder ofta i <Alternativ> och <Favoritinställningar>. Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera alternativgenvägar>
Kortkommando 1: Varje läge, <Efterbehandling>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Kortkommando 2: Varje läge, <2-sidig>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Kortkommando 3: Varje läge, <Täthet>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Kortkommando 4: Varje läge, <Originaltyp>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Kortkommando 5: Varje läge, <Kopiera ID-kort>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Genvägar registreras separat för <Normal kopia> och <Expresskopia>.
<Normal kopia> och <Expresskopia> kan växlas i <Inställningar för kopieringsdisplay>.
Fem genvägar kan registreras för <Normal kopia> och sex kan registreras för <Expresskopia>.

<Autosortering>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Om det här alternativet är inställt på <På>, kan maskinen automatiskt växla till <Sortera (Sidordning)> som efterbehandlingsläge när originalet har placerats i dokumentmataren. Du kan också ställa in <Förskjut> om en tillbehörsprodukt som har stöd för arbetssättet Förskjutning har monterats på maskinen. Detta är praktiskt när du gör flera kopiesatser, eftersom du inte behöver komma ihåg att välja läget Efterbehandling.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Autosortering>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<Förskjut samtidigt> (Tillgänglig om <Autosortering> är inställt på <På>)
<>, <Av>
-
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
Om ett utmatningsfack som har stöd för arbetssättet Förskjutning väljs i inställningarna för utmatningsfack, kommer kopiorna inte att matas ut till utmatningsfacket enligt angivna inställningar om <Förskjut> har aktiverats. Utför någon av nedanstående åtgärder för att lösa problemet.
Inaktivera <Förskjut samtidigt> i autosorteringsinställningarna.
Ange ett utmatningsfack som har stöd för arbetssättet Förskjutning i inställningarna för utmatningsfack. <Output Tray Settings>
Inaktivera <Sortera> manuellt innan du utför jobbet.

<Prioriterad bildriktning> (endast 8700-serien/6700-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Om du har satt Prioriterad bildriktning till <På> kopieras alla bilder med samma riktning som originalbilden. Det beror på att bilderna på original kan kopieras upp och ned, beroende på inställt läge för kopiering.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Prioriterad bildriktning>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Auto. igenkänning originalriktning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Om denna inställning är <På> roteras bilden som ska kopieras 90 grader enligt papperets riktning om originalets riktning skiljer sig från riktningen för det papper som påfyllts i maskinen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Auto. igenkänning originalriktning>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
I de följande fallen tillämpas inte Auto Orientation även om du väljer <På>:
Om du förstorar A4- eller A5-original till A3-kopieringspapper
Om <Olika original format> aktiveras och <Välj papper> är inställt på <Auto>
Endast bilder på original med standardformat upp till A4 kan roteras när reproförhållandet har angetts till 100 %.

<Arbetssätt för fotoutskrift> (endast 8700-serien/6700-serien/4700-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan aktivera läget Tryckt bild. Om det här arbetssättet är inställt på <På>, kan du välja <Tryckt bild> eller <Fotoutskrift> för bildkvaliteten vid kopiering.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Arbetssätt för fotoutskrift>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Registrera skrivare för fjärrkopiering> (endast 8700-serien/6700-serien/4700-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan registrera en skrivare för kaskadkopiering och kontrollen informationen för och ta bort registrerade skrivare. Kopiera med två flerfunktionsskrivare från Canon (Kaskadkopia) (endast 8700-serien/6700-serien/4700-serien)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera skrivare för fjärrkopiering>
<Registrera>, <Detaljer>, <Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
Om <Använd IPv4> i <IPv4-inställningar> i <Preferenser> är satt till <Av> kan du inte registrera en skrivare för kaskadkopiering.
Ange samma avdelnings-ID och -PIN som maskinen för kaskadenheten. (Se Ställa in hantering av avdelnings-ID)
Du kan inte ta bort en kaskadenhet under pågående kaskadkopiering.
Du kan registrera högst sju kaskadenheter.

<Tidsgräns för överföring vid fjärrkopiering> (endast 8700-serien/6700-serien/4700-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan ange att kaskadkopiering ska avbrytas när kaskadenheten inte svarat på en viss tid. Du kan ställa in tiden mellan 5 sekunder till 30 sekunder, i steg om 1 sekund.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tidsgräns för överföring vid fjärrkopiering>
5 till 30 s
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Jobb som överskrider tidsgränsen (jobb som inte tas emot av kaskadenheten) tas bort.

<Hastighetsprioritet för kopiering från matare>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Di kan ge prioritet till hastighet över noggrannhet vid kopiering från dokumentmataren.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Hastighetsprioritet för kopiering från matare>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Skiljeark mellan grupper>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
När du kopierar två kopior eller mer med <Gruppera (Samma sidor)> i <Efterbehandling>, kan du infoga ark mellan varje sidgrupp. Om du väljer <På>, välj papperskälla.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Skiljeark mellan grupper>
<På>, <Av>
<Ändra> (Välj papperskälla)
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
7W93-0R6