<Nätverksinställningar>

Ange nätverksinställningarna som används när du lagrar skannade original eller använder de lagrade filerna.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Nätverksplatsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>
Du kan registrera Avancerat utrymme för en annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server som extern referens. Ansluta till andra enheter
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Nätverksplatsinställningar>
<Registrera> (<Namn>, <Protokoll>, <Plats>), <Redigera> (<Namn>, <Protokoll>, <Plats>), <Detaljer>, <Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Protokoll för extern referens>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>
Du kan välja det protokoll som används vid åtkomst till Avancerat utrymme för en annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server som öppnas externt. Ansluta till andra enheter
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Protokoll för extern referens>
<SMB>: <>, <Av>
<WebDAV>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Bekräfta TLS-certifikat för nätverksåtkomst>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>
Du kan bekräfta om TLS-servercertifikatet är giltigt vid åtkomst till Avancerat utrymme för en annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server. Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name). Ansluta till andra enheter
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta TLS-certifikat för nätverksåtkomst>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<Lägg till poster till Bekrft>: <CN>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Specifikationsmetod för personlig mapp>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>
En personlig mapp är en enskild mapp som kan användas när användaren är inloggad med personlig autentiseringshantering. Delade mappar och filservrar kan anges och användas som personliga mappar. Konfigurera personliga mappar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Specifikationsmetod för personlig mapp>
<Arbetsmapp>, <Registrera för varje användare>, <Använd inloggningsserver>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <Arbetsmapp> är valt:
<Ställ in>, <Användaraut-info f varje användare>
<Ställ in>: <Protokoll>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Värdnamn>, <Mappsökväg>
När <Använd inloggningsserver> är valt:
<Användaraut-info f varje användare>
En personlig mapp är en mapp som delas av följande skärmar.
<Scanna och skicka>
<Nätverk> i <Scanna och lagra>
<Nätverk> i <Åtkomst lagrade filer>
7W93-0SH