<Fullständig radering HDD-data>

Ange inställningarna för funktionen för att helt radera funktionen för radering av lagringsdata.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Fullständig radering hårddiskdata>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Fullständig radering HDD-data>
Välj om onödiga data som blir kvar i lagringsenheten automatiskt ska raderas. Radera onödiga data från lagringsenheten
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Fullständig radering hårddiskdata>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Timing of Deletion>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Fullständig radering HDD-data>
Välj när onödiga data ska raderas. Radera onödiga data från lagringsenheten
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tidpunkt för radering>
<Under jobb>, <Efter jobb>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Överskrivningsmetod för borttagningsläge>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Fullständig radering HDD-data>
Du kan ange läge för borttagning och hur många gånger data ska raderas. Radera onödiga data från lagringsenheten
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Överskrivningsmetod för borttagningsläge>
<En gång med 0 (noll) data>, <En gång med slumpvisa data>, <3 gånger med slumpvisa data>, <DoD-standard>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7W93-0U9