<Hantera Personliga inställningar>

Ange inställningarna (personliga inställningar) för varje användare.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Aktivera användning av personliga inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Hantera Personliga inställningar>
Välj om du vill låta användare som är inloggade på maskinen använda anpassningsfunktionen, som t.ex. språk, hjälpmedelsinställningar och standardskärmbild efter start/inloggning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Aktivera användning av personliga inställningar>
<>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Åtgärd när maximalt antal användare överskrids>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Hantera Personliga inställningar>
Välj hur maskinen hanterar personliga inställningar för användare eller grupper (användarinställningsinformation) där antalet sådana som maskinen kan spara olika inställningar för överskrids.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Åtgärd när maximalt antal användare överskrids>
<Ta bort äldsta användarinställningarna>, <Förkasta nya användarinställningar>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
För mer information om vilken data som raderas när <Ta bort äldsta användarinst.> ställs in, se Lista över objekt som kan ges egna inställningar.
För att helt radera data manuellt istället för att radera den automatiskt, följ stegen i Radera användarinställningsinformationen.
För mer information om gränsen för hur många användar- eller gruppinställningar (användarinställningsinformation) som maskinen kan spara, se Systemspecifikationer.

<Använd standardskärm efter start/återställning>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Hantera Personliga inställningar>
Välj om alla användare kan ställa in skärmbilden som visas vid start/återställning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd standardskärm efter start/återställning>
<>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7W93-0U4