Logga in som administratör

Logga in som administratör, annars kan viktiga inställningar om nätverk och säkerhet göras. För att göra inställningar i användarhanteringen efter att installationen har slutförts, måste du logga in som administratör. Det förvalda användarnamnet för administratören är "Administrator" och det förvalda lösenordet är 7654321. Om du ska använda maskinen som "Administrator", ändra aktuellt lösenord för att öka säkerheten. De nya lösenorden ska bara administratören känna till.
Du kan inaktivera "Administrator" och göra en inställning för att ge vissa användare administratörsbehörighet.
Initiera administratörslösenordet
Om du har glömt lösenordet för "Administrator" kan du återställa det till standardlösenordet. Tryck på knappen  (Räknare/enhetsinformation) eller [Räknare/enhetsinformation] (modeller med upprätt kontrollpanel)  <Enhetsinfo/Övrigt>  <Initiera admin.- lösenord>  ange licensnyckeln  och tryck på <Start>  <OK>.
Om kontot ”Administratör” är avaktiverat kommer det att aktiveras när lösenordet initieras. (Registrera användarinformation på den lokala enheten)
Du kan förbjuda att administratörslösenordet initieras. <Tillåt ej initiering av administratörslösenord>
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Logga in>.
3
Logga in enligt anvisningarna.
Tangentbordsautentisering
1
Ställ in användarnamn och lösenord.
Ange namn på en användare med administratörsbehörighet och tryck på <Nästa>.
Ange lösenordet och tryck på <OK>.
2
Tryck på <Logga in>.
Om du inte har ändrat administratörslösenordet, visas ett meddelande som uppmanar dig att ändra till ett nytt lösenord. Tryck på <Ja> och ange ett nytt lösenord. Du måste ange det nya lösenordet två gånger för att bekräfta det.
Om du redan har ändrat lösenord, är funktionerna tillgängliga efter att du loggat in.
Logga ut efter användning.

När du är inloggad som administratör

När du har tryckt på  (Inställningar/Registrering) visas följande skärm.
Om du anger <Personliga inställningar> och ändrar de objekt som kan vara personliga, registreras inställningar som personliga inställningar för användare som loggar in på maskinen.
Om du anger <Enhetsinställningar>, registreras inställningarna som maskinspecifika.
<Personliga inställningar> och <Enhetsinställningar> visas bara på skärmbilden <Inställningar/Registrering> om du loggar in med administratörsbehörighet.
7W93-03S