Ställa in e-post/I-fax-kommunikation

För att direkt skicka scannade dokument via e-post/I-Fax utan att gå via en dator, måste du konfigurera kommunikationsinställningar som en postserver, autentiseringsmetoder etc. Som standard används en SMTP-server för sändning och en SMTP-server eller en POP3-server för mottagning. Du kan ange kodning och andra parametrar. För mer information om nödvändiga inställningar, kontaktar Internetleverantören eller nätverksadministratören.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>  <Kommunikationsinställningar>.
3
Ställ in kommunikation.
<SMTP-mottagning>
Tryck på <På> för att göra maskinen till en SMTP-server för att ta emot e-post och I-Fax. Tänk på att du inte kan ta emot via SMTP om du inte registrerar ett värdnamn för maskinen på DNS-servern.
<SMTP-server>
Ange ett SMTP-servernamn (eller en IP-adress).
<E-postadress>
Ange maskinens e-postadress.
Du kan ange vilket namn som helst som användarnamn (delen till vänster om @-tecknet). Ange det registrerade värdnamnet till höger om @-tecknet.
<POP-server>
Ange ett POP3-servernamn (eller en IP-adress).
<POP-inloggningsnamn>
Om du vill använda en POP3-server anger du användarnamnet för det angivna e-postkontot med alfanumeriska tecken.
<POP-lösenord>
Om du vill använda en POP3-server anger du lösenordet för det angivna e-postkontot.
<POP-intervall>
Du kan ställa in intervallet till att automatiskt skicka POP i minuter.
<Autentis./kryptering>
Visa skärmen för att ställa in autentisering och kryptering.
<Kontrollera anslutning>
Tryck på den här knappen för att kontrollera anslutningen för <SMTP-server> och <POP-server> när du har angett inställningarna.
<POP>
Tryck på <På> när du vill ta emot e-post och I-Fax med en POP3-server.
Ställa in POP-autentisering före sändning och kryptering för kommunikation till/från POP-servern
POP-autentisering före sändning (POP före SMTP) är en bekräftelse av användare av POP-servern (mottagande mailserver) före sändning, vilket är en funktion för att spärra obehörig mail från tredje part. Om POP-servern stöder TLS, kan kommunikation kodas.
Ställ in SMTP-autentisering och -kryptering för kommunikation till/från SMTP-servern
SMTP-autentisering (SMTP-AUTH) verifierar användare genom att kontrollera användarnamn och lösenord när e-post skickas. Det kan också koda SMTP-kommunikation (skickad och mottagen). För att koda SMTP-mottagning med TLS, förbered nyckelpar i förväg. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
4
Tryck på <OK>.
Beroende på miljön kan du behöva ange SMTP-/POP3-portnummer. För mer information, kontakta Internetleverantören eller nätverksadministratören. <Ange portnr för SMTP-sändning/POP-mottagning>
7W93-051