<Ange verifieringsmetod>

Ange inställningarna för de autentiseringsmetoder som är gemensamma för alla funktioner.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Info som används för LDAP-serverautentisering>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Ange verifieringsmetod>
Du kan ange autentiseringsmetod för åtkomst till en LDAP-server.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Info som används för LDAP-serverautentisering>
<Enhetsinställningar>, <Verif.info för enhetsinlog.>, <Registrera info f varje användare>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <Enhetsinställningar> är inställt
Informationen inställd i Registrera en LDAP-server används.
När <Verifieringsinformation för enhetsinloggning> är inställt
Autentiseringsinformationen som används när inloggningen till maskinen används.
När <Registrerad information för varje användare> är inställt
Autentiseringsinformationen för LDAP-servern registreras för varje användare.
<Verifieringsinformation för enhetsinloggning> är endast tillgängligt vid användning av samma verifieringsinformation som för inloggning till maskinen och åtkomst till LDAP-servern och vid användning av en inloggningstjänst som har stöd för integrerad autentisering. Information om huruvida den inloggningstjänst som du använder har stöd för integrerad verifiering kan du få genom att kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
När <Registrerad information för varje användare> har valts ställer varje användare in användarnamn och lösenord som ska användas för LDAP-autentisering på skärmen Grundläggande sändningsfunktioner  <Registrera/redigera info. för varje användare>  <Verifieringsinformation för LDAP-server>.

<Information som anv. för aut. av SMTP-server>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Ange verifieringsmetod>
Du kan ange autentiseringsmetod för åtkomst till en SMTP-server.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Information som anv. för aut. av SMTP-server>
<Enhetsinställningar>, <Registrera info f varje användare>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om du väljer <Enhetsinställningar>
Används information som ställts in i <Autentis./kryptering> (Ställa in e-post/I-fax-kommunikation).
Om du väljer <Registrera info f varje användare>
Registrerar och använder SMTP-serverautentiseringsinformation för varje användare.
Om du väljer <Registrera info f varje användare> måste varje användare trycka på <Scanna och skicka> <Registrera/redigera info. för varje användare> ställa in användarnamn och lösenord som används för SMTP-autentisering i <Verifieringsinformation för SMTP-server>.

<Info. som anv. för autentisering av filsänd./bläddring>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Ange verifieringsmetod>
Du kan ange autentiseringsmetod för åtkomst till en filserver.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Info. som anv. för autentisering av filsänd./bläddring>
<Standard>, <Verif.info för enhetsinlog.>, <Registrera info f varje användare>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Verifieringsinformation för enhetsinloggning> gäller bara för SMB och WebDAV.
När <Normal> är inställt
Informationen inställd i Registrera mottagare i adressboken används.
När <Verifieringsinformation för enhetsinloggning> är inställt
Autentiseringsinformationen som används när inloggningen till maskinen används.
När <Registrerad information för varje användare> är inställt
Autentiseringsinformationen för filservern registreras för varje användare.
När <Registrerad information för varje användare> har valts ställer varje användare in användarnamn och lösenord som ska användas för filserverautentisering på skärmen Grundläggande sändningsfunktioner <Registrera/redigera info. för varje användare> <Autentiseringsinfo. för filsändning/bläddring>.
7W93-0R5