Pappersstopp i papperskälla

Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut pappret.
Bekräfta före hantering
Om det alternativa pappersmagasinet är installerat, dra bort det från maskinen.
Stäng alla luckor som är öppna.

Rensa pappersstopp i papperslåda 1

1
Kontrollera om papper har fastnat i papperslåda 1.
Öppna papperslådan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Skjut in papperslådan tills du hör ett klick från den.
Var försiktig när du stänger papperslådan så att du inte klämmer fingrarna och skadar dig.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.

Rensa pappersstopp i papperslåda 2

1
Kontrollera om papper har fastnat i papperslådans övre högra lock.
Öppna den övre högra luckan på papperslådan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
2
Stäng försiktigt den övre högra luckan på papperslådan tills du hör ett klick från den.
3
Kontrollera om papper har fastnat i papperslådan.
Öppna papperslådan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Skjut in papperslådan tills du hör ett klick från den.
Var försiktig när du stänger papperslådan så att du inte klämmer fingrarna och skadar dig.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.

Rensa pappersstopp i papperslåda 3 och 4

Bekräfta före hantering
Om det alternativa pappersmagasinet är installerat, dra bort det från maskinen.
1
Kontrollera om papper har fastnat i papperslådans övre eller nedre högra lock.
Stäng papperslådans övre och nedre högra lucka.
Om kassettmatningsenheten har monterats.
Om kassettmatningsenheten med hög kapacitet har monterats.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Om kassettmatningsenheten har monterats.
Om kassettmatningsenheten med hög kapacitet har monterats.
2
Stäng papperslådas övre och nedre högra lucka till du hör ett klick från dem.
3
Kontrollera om papper har fastnat i papperslådan.
Öppna papperslådan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Om kassettmatningsenheten har monterats.
Om kassettmatningsenheten med hög kapacitet har monterats.
Skjut in papperslådan tills du hör ett klick från den.
Var försiktig när du stänger papperslådan så att du inte klämmer fingrarna och skadar dig.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.

Rensa pappersstopp i pappersmagasinsenheten

1
Tryck på och lossa pappersmagasinet från huvudenheten.
2
Kontrollera om papper har fastnat i sidan av pappersmagasinsenheten.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
3
Kontrollera om papper har fastnat i sidan av maskinen.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
4
Anslut pappersmagasinsenheten till maskinen.
Se till att pappersmagasinet är säkert anslutet till maskinen.
Om meddelandet om pappersstop inte längre visas efter att pappersmagasinet har anslutits, fortsätt med det avbrutna jobbet eller fortsätt att rensa pappersstopp.
5
Tryck på för att öppna pappersmagasinet.
Pappersmagasinet kan inte öppnas om maskinen är i viloläge. Avbryt viloläget innan du öppnar pappersmagasinet.
6
Kontrollera om papper har fastnat.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Kontrollera noga då pappret kan ha fastnat där det är svårt att se.
7
Stäng försiktigt pappersmagasinet.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
7W93-024