Klammerstopp i den inre efterbehandlaren

1
Kontrollera om papper har fastnat i utmatningsfacket.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
2
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
3
Dra ut klammerpatronen.
Håll i det gröna handtaget på klammerpatronen och dra den rakt ut.
4
Ta ut alla klamrar som har fastnat i klammerpatronen.
Lyft upp vredet på klammerpatronen.
Ta ut alla klamrar som fastnat eller blottats.
Återställ vredet på klammerpatronen till sitt ursprungliga läge.
5
Håll i det gröna handtaget på klammerpatronen och tryck in det så långt det går.
6
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
Efterbehandlaren kommer automatiskt att köra en torrhäftning för att omplacera klamrarna.
7W93-02E