Klammerstopp i häftningsefterbehandlaren

1
Öppna efterbehandlarens frontlucka.
2
Dra ut klammerpatronen.
Håll i den gröna fliken på klammerpatronen och dra den rakt ut.
3
Ta ut alla klamrar som har fastnat i klammerpatronen.
Lyft upp vredet på klammerpatronen.
Ta ut alla klamrar som fastnat eller blottats.
Återställ vredet på klammerpatronen till sitt ursprungliga läge.
4
Håll i den gröna fliken på klammerpatronen och tryck in det så långt det går.
5
Stäng frontluckan på efterbehandlaren.
Efterbehandlaren kommer automatiskt att köra en torrhäftning för att omplacera klamrarna.
7W93-02A