Metin Girme

Metin veya bir sayı girerken, ekranda görüntülenen klavyeyi kullanın. Sayı tuşları sadece sayıları girmek için ekranda görüntülenir.
Karakter Türünü Değiştirme
Girilen karakter türünü değiştirmek için <a> veya <1/#> öğesine dokunun.
Büyük harfli karakterler girmek için öğesine dokunun.
Metin Silme
 öğesine her dokunulduğunda bir karakter silinir. öğesine basılı tutmak ardışık karakterleri silmenizi sağlar.
İmleci Hareket Ettirme (Boşluk Girme)
İmleci hareket ettirmek için  veya  öğesine dokunun. Boşluk girmek için imleci metnin sonuna hareket ettirin ve öğesine dokunun.
Sayı Tuşları Görüntülendiğinde
Yalnızca sayı değeri girmeniz istenirse, sayı değerleri ekranda görüntülenir. Sayı değeri girmek için sayı tuşlarına dokunun.
Değer aralığı
Giriş kutusunda görüntülenen ( ) öğesindeki değerler, girilebilir değer aralığıdır.
Sayı tuşları dışındaki düğmeler görüntülendiğinde
<+>/<-> veya / öğeleri görüntülendiğinde sayı değerini artırmak veya azaltmak ya da imleci hareket ettirmek için düğmeye dokunabilirsiniz.

Karakterlerin USB Klavye Kullanılarak Girilmesi

Ön Taraf veya Arka Taraf üzerinde USB aygıtları için olan USB bağlantı noktasına bir klavye bağlayabilir ve metni bu klavyeden girebilirsiniz. Klavye bağlıyken bile işletim panelinden metin girebilirsiniz.
USB klavyede [Backspace], [Home] ve [End] gibi bazı tuşlar kullanılamaz. Kullanılamayan tuşlara basıldığında hiçbir giriş yapılmaz ve değiştirilmez.
Metni silmek için [Delete] tuşuna basın.
[RETURN/ENTER] tuşuna bastığınızda, <Uygula> öğesini seçtiğinizde olduğu gibi metin girişi tamamlanır.
Klavye düzenini belirtebilirsiniz (ABD yerleşimi veya BK yerleşimi). <İngilizce Klavye Düzeni>
USB klavyenin makineyle olan bağlantısını istediğiniz zaman kesebilirsiniz. Bağlantıyı kesmek için özel bir işlem gerekmez.
Görüntüleme diline bağlı olarak, bazı karakterleri doğru giremeyebilirsiniz.
Türüne bağlı olarak USB klavye düzgün çalışmayabilir.
6X9H-024