Kağıt Çekmecesinde Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme

1
Ana Ekran'da <Kağıt Ayarları> öğesini seçin. Ana Ekran
2
Hedef kağıt çekmecesini seçin.
İsteğe bağlı kaset besleme modülü takılıyken kağıt çekmecesi de görüntülenir.
3
Kağıt boyutunu seçin.
Yüklü kağıt boyutu görüntülenmiyorsa, <Diğer Boyutlar> öğesini seçin.
Özel boyutlu kağıt yüklerken
A5 boyutlu kağıt yüklerken
Yatay yönde, <A5> öğesini seçin. Dikey yönde, <A5R> öğesini seçin.
Yatay yön
Dikey yön
<Serbest Boyut> Hakkında
Yüklenen kağıdı sıklıkla değiştirmeniz gerekiyorsa, <Serbest Boyut> olarak ayarlamak ayarın değiştirilmesi için her seferinde gereken adım sayısını azaltır. Yüklenmiş kağıdın boyutu yazıcı sürücüsündeki ayardan önemli ölçüde farklıysa, bir hata mesajı da görüntüleyebilirsiniz. <Serbest Kğt Boyutu Uyuşmazlığında İşlem>
4
Kağıt türünü seçin.
<Serbest> Hakkında
Yüklenen kağıdı sıklıkla değiştirmeniz gerekiyorsa, <Serbest> olarak ayarlamak ayarın değiştirilmesi için her seferinde gereken adım sayısını azaltır. Ancak, yazıcı sürücüsündeki kağıt türü ayarı ile makineye gerçekte yüklenen kağıt türü aynı olmasa bile, bu ayar seçiliyken makinenin yazdırmaya devam edeceğini unutmayın.
Yazıcı sürücüsündeki kağıt türü ayarı [Otomatik] ise makine, kağıt türü [Düz 1] olduğu zaman çalıştığı gibi çalışır.
6X9H-02E