<Yazıcı>

Yazıcı ile ilgili tüm ayarlar açıklamalarıyla birlikte listelenmektedir. Varsayılan ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().
Yıldız işareti (*)
"*1" ile işaretli ayarlar kullandığınız modele, seçeneklere veya diğer ayar öğelerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
"*2" ile işaretli ayarlar içeri veya dışarı aktarılamaz.
Ayarların önceliği
Bir yazdırma ayarı, hem yazıcı sürücüsünden hem de makinenin işletim panelinden belirtilmiş ise, yazıcı sürücüsünden yapılmış olan belirtim, işletim panelinden yapılmış olanı geçersiz kılar. İşletim panelinden yapılmış olan belirtim, PS/PCL yazdırma ve UNIX'ten veya yazıcı sürücüsünü desteklemeyen diğer işletim sistemlerinden yazdırma işlemi gibi belirli bazı durumlarda geçerli olur.

<Yazıcı Ayarları>

Yazdırma ve yazıcı işlemleri ile ilgili ayarları yapılandırın.
<Serbest Kğt Boyutu Uyuşmazlığında İşlem>
Her bir kağıt kaynağının kağıt boyutu <Kağıt Ayarları> bölümünde <Serbest Boyut> olarak ayarlanır ve yüklenmiş kağıdın boyutu yazıcı sürücüsündeki ayardan önemli ölçüde farklı olursa, gerçekleştirilecek işlemi belirtebilirsiniz.
<Çok Amaçlı Tepsi>
<Çıktıya Zorla>
<Görüntüleme Hatası>
<Çekmece 1>
<Çıktıya Zorla>
<Görüntüleme Hatası>
<Çekmece 2> *1
<Çıktıya Zorla>
<Görüntüleme Hatası>
Yazıcı sürücüsünün ayarları <Açık> öğesi seçiliyken yüklenen kağıdın boyutu ve türü ile eşleşmiyorsa, kağıt sıkışması veya yazdırma hatası oluşabilir.
<Kopyalar>
Yazdırılacak kopya sayısını ayarlayın.
1 ila 999
<2-Taraflı Baskı>
2 taraflı çıktılar yapılıp yapılmayacağını seçin.
<Kapalı>
<Açık>
<Varsayılan Sayfa>
Varsayılan kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın. Yazıcı sürücülerini desteklemeyen bir işletim sisteminden veya bir mobil cihazdan ya da kağıt boyutu ve tür ayarlarını desteklemeyen başka bir cihazdan yazdırmak istediğinizde, yazdırma işlemi burada ayarlanan boyut ve türdeki kağıda göre yapılacaktır. Kullanılabilir Kağıt
<Kağıt Boyutu Atlama>
A4 ve Letter boyutunda kağıtlardan biri yüklenmiş, ancak diğeri yüklenmemişse, A4 ve Letter boyutunda kağıda yazdırma arasında geçiş yapılıp yapılmayacağını seçin. <Açık> öğesini seçip bilgisayardan yazdırmak için A4 boyutunda kağıt belirtirseniz, ancak A4 boyutunda kağıt makinede yüklü değilse, makine belgenizi Letter boyutunda kağıda yazdırır.
<Kapalı>
<Açık>
Kopya sayısı veya 1 taraflı/2 taraflı yazdırma gibi yazdırma ayarlarını bir uygulamadan veya yazıcı sürücüsünden belirtebilirsiniz. Ancak, <Kağıt Boyutu Atlama> ayarı yalnızca makinede belirtilebilir.
<Baskı Kalitesi>
Baskı kalitesine ilişkin ayarları değiştirebilirsiniz.
<Yoğunluk> *1
Toner yoğunluğunu ayarlayın.
Sarı/Macenta/Camgöbeği/Siyah
17 Düzey
<Hassas Ayar>
<Sarı>/<Magenta>/<Cyan>/<Siyah>
<Yüksek>/<Orta>/<Düşük>
17 Düzey
<Toner Tasarrufu> öğesi <Açık> olarak ayarlandığında bu öğeyi ayarlayamazsınız.
<Toner Tasarrufu>
Toner tüketiminden tasarruf yapabilirsiniz. Büyük bir işin nihai yazdırma işlemine geçmeden önce düzen ve diğer görünüm karakteristiklerini kontrol etmek istediğinizde, <Açık> öğesini seçin.
<Kapalı>
<Açık>
<Tonlama>
Tonlama üretmek için işleme yöntemini belirtin. <Yüksek 2> öğesi <Yüksek 1> öğesinden daha iyi tonlama verir.
<Yüksek 1>
<Yüksek 2>
Bu ayar ancak <Çözünürlük> öğesi <600 dpi> olarak ayarlandığında kullanılabilir.
<Yoğunluk Hassas Ayarı>
İnce çizgiler veya küçük metinler soluksa, daha az soluk baskı elde etmek için yoğunluğu artırın.
Beş Düzey
Yoğunluktaki bir değişiklik, metin veya çizgiler ve renk dengesi dışındaki nesneleri etkiler.
Bu ayar ancak <Çözünürlük> öğesi <1200 dpi> olarak ayarlandığında kullanılabilir.
<Çözünürlük>
Yazdırma verilerini işlemek için kullanılacak çözünürlüğü belirtin.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Özel Düzeltme Modu>
Verileri yumuşak bir yüzey ile yazdırmak için modu belirtin. <Mod 1> (varsayılan) seçeneğindeki çıktıların kalitesi kabul edilebilir değilse, başka bir mod deneyin.
<Mod 1>
<Mod 2>
<Mod 3>
<Mod 4>
<Mod 5>
<Mod 6>
<Yarım tonlar> bölümündeki <Hata Ayıklama> öğesi <Açık> olarak ayarlandığında, <Mod 5> dışındaki modlarda yazdırma işlemlerinin tümü aynı sonuçları verir.
<Çözünürlük> öğesi <1200 dpi> olarak ayarlandığında, <Mod 6> dışındaki tüm ayarlar aynı sonucu verir.
<Toner Hacmi Düzeltmesi>
Metin veya çizgilerdeki toner hacmi makinenin sınır değerini aşıyorsa, sınır değerini aşmaması için toner hacminde düzeltme yapın.
<Standart>
<Tonlama Önceliği>
<Metin Önceliği>
<Hat Kontrolü>
Çizgileri üretmek için işleme yöntemini belirtin.
<Çözünürlük Önceliği>
<Tonlama Önceliği>
<Genişlik Ayarlama>
Metin veya ince çizgileri kalın yazı tipiyle yazdırmak için bir ayar yapılandırın.
<Kapalı>
<Açık>
<Metin>
<Hat>
<Metin ve Satır>
<Açık> olarak ayarlarsanız, yazdırma hızı yavaşlayabilir veya görüntü kalitesi etkilenebilir.
Öğeyi <Açık> olarak ayarlasanız bile, yazdırma uygulamasına bağlı olarak kalın yazı tipiyle yazdırma mümkün olmayabilir.
<Gelişmiş Düzeltme>
Grafiklerin ana hatlarını (örn. uygulama kullanılarak oluşturulan resimler) veya bir metni yumuşak yüzey ile yazdırmak için yumuşatma ayarlarını yapılandırın.
<Gelişmiş Düzeltme>
Yumuşatma işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini seçin. <Seviye 2>, <Seviye 1> öğesine kıyasla ana hattı daha yumuşak yüzeyle yazdırır. İlk olarak <Seviye 1> öğesi ile deneyin. 
<Kapalı>
<Seviye 1>
<Seviye 2>
<Grafiklere Uygula> *1
<Gelişmiş Düzeltme> öğesi <Seviye 1> veya <Seviye 2> olarak ayarlandığında, grafiklere yumuşatma işleminin uygulanıp uygulanmayacağını belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
<Metne Uygula> *1
<Gelişmiş Düzeltme> öğesi <Seviye 1> veya <Seviye 2> olarak ayarlandığında, metne yumuşatma işleminin uygulanıp uygulanmayacağını belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
<Grafiklere Uygula> ve <Metne Uygula> ayarları, yalnızca [Gelişmiş Düzleştirme] öğesi yazıcı sürücüsünde [Yazıcı Varsayılanı] olarak ayarlandığında etkilidir.
<Tonlama Düzeltme>
Grafiklerin (örn. uygulama kullanılarak oluşturulan resimler) tonunu (renk yoğunluğu) veya bit eşlem resimlerini yumuşak yüzey ile yazdırmak için yumuşatma ayarlarını yapılandırın.
<Tonlama Düzeltme>
Yumuşatma işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini seçin. <Seviye 2>, <Seviye 1> öğesine kıyasla ana hattı daha yumuşak yüzeyle yazdırır. İlk olarak <Seviye 1> öğesi ile deneyin.
<Kapalı>
<Seviye 1>
<Seviye 2>
<Grafiklere Uygula> *1
<Tonlama Düzeltme> öğesi <Seviye 1> veya <Seviye 2> olarak ayarlandığında, grafiklere yumuşatma işleminin uygulanıp uygulanmayacağını belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
<Görüntülere Uygula> *1
<Tonlama Düzeltme> öğesi <Seviye 1> veya <Seviye 2> olarak ayarlandığında, görüntülere yumuşatma işleminin uygulanıp uygulanmayacağını belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
Yazıcı sürücüsündeki [Ton Farkını Yumuşatma] yalnızca grafik verileri için geçerlidir. Burada yapılandırılan ayarlar, görüntü verilerini yumuşatma işlemi için geçerlidir.
<S/B Baskı için Metni Geliştir>
Renkli bir belgeyi siyah beyaz olarak yazdırırken metnin daha okunabilir olması için bu öğeyi kullanarak metin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, açık renkli metin içeren renkli bir belgeyi siyah beyaz yazdırmada kullanışlı ve etkilidir.
<Kapalı>
<Açık>
Bu öğe, grafik veya görüntü olarak çizilmiş metinlere uygulanmaz.
Bu öğe, PDF veya PS baskı verilerini etkilemez.
Açık renkli metin içeren belgeler yazdırırken bu öğeyi <Kapalı> olarak ayarlarsanız, <Açık> ayarıyla aldığınız çıktıya göre çizgiler daha ince yazdırılır, bu nedenle metin daha okunaksız olabilir.
Bu öğe <Kapalı> olarak ayarlandığında bile, yazdırdığınız metin vurgulu gibi görünebilir. Böyle ise, <Gelişmiş Düzeltme> öğesini de <Kapalı> olarak ayarlayın. <Gelişmiş Düzeltme>
<Yerleşim>
Ciltleme konumu ve kenar boşluğu değerleri gibi sayfa düzeni ayarlarını belirtin.
<Ciltleme Konumu>
Çıktıları zımbalayıcı gibi bir ciltleme aleti ile ciltliyorsanız bu öğeyi kullanarak uzun kenardan mı yoksa kısa kenardan mı ciltleme yapılacağını belirleyin. Bu öğeye ilişkin ayarı, ciltleme konumu için uygulanacak kenar boşluğu değerini belirten <Cilt Payı> öğesi ile birlikte belirtin.
<Uzun Kenar>
<Kısa Kenar>
<Cilt Payı>
<Ciltleme Konumu> öğesi tarafından belirtilen ciltleme kenarına uygulanacak ciltleme kenar boşluğunu ayarlamak için yazdırma konumunu kaydırın. "00,0" değeri, ciltleme kenar boşluğu üzerinde hiçbir etki oluşturmaz.
-50,0 - 00,0 - +50,0 (mm)
<Kısa Kenar Kaydırma/Uzun Kenar Kaydırma>
Yazdırma konumunu, kağıt kaynağından bağımsız olarak, tüm yazdırma işleri için "0,5 mm" birim ile kaydırabilirsiniz.
-50,0 - 00,0 - +50,0 (mm)
<Hatayı Otomatik Atla>
İşlemde kesin bir hata oluşursa, yazdırma durdurulur. Ancak bu öğeyi, <Açık> olarak ayarlarsanız, kesin hata atlanır ve yazdırma sürdürülebilir. Normalde bu öğe <Kapalı> olarak ayarlanır.
<Kapalı>
<Açık>
<Zamanaşımı>
Yazdırma verilerinin alımının kesilmesi durumunda, geçerli yazdırma işinin otomatik olarak iptal edilmesi için dolması gereken süreyi ayarlayın.
5 - 15 - 300 (san.)
<Kişilik>
Belge verilerinin biçiminin ne olduğu bilinmediğinde, makinenin işletilmesi gereken modu belirleyin.
<Otomatik>
<PS>
<PCL>
<PDF>
<XPS>
<Imaging>
<Renk Modu>
Verilerin renkli mi yoksa siyah beyaz mı yazdırılacağını seçin.
<Oto (Renkli/S/B)>
<Siyah/Beyaz>
<Sıkıştırılmış Görüntü Çıktısı>
Yazdırma sırasında yetersiz bellek nedeniyle görüntü kalitesi düştüğünde gerçekleştirilecek işlemi belirtin.
<Çıktı>
<Görüntüleme Hatası>
<Çıkış Tepsisi Modu>
Otomatik Kağıt Seçimi etkinleştirilmişken kağıt çekmecesinde uygun kağıt yüklü değilse, kağıdın çok amaçlı tepsiden beslenip beslenmeyeceğini belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
<Hız/Öncl. 2 Trfl içn Bsk Öncl>
Sayfa numarası tek sayı olarak biten bir belgeyi 2 taraflı yazdırma kullanarak işlerken, son sayfanın 1 taraflı yazdırma kullanılarak işlenip işlenmeyeceğini belirtin.
<Hız Önceliği>
<Baskı Yönü Önceliği>
Sayfa numarası çift sayı olan bir belge 1 taraflı yazdırma ile sona erdiğinde
<Hız Önceliği> seçiliyse; boş veya yazdırılamaz olan son sayfa, belgenin sayfa numarası çift sayı bile olsa 1 taraflı yazdırma kullanılarak işlenir.
Önceden logo basılı bir kağıt kullandığınızda
<Hız Önceliği> seçiliyse ve son sayfa 1 taraflı yazdırma kullanılarak işlendiyse, sayfa yönü veya yazdırma tarafı diğer sayfalarınkinden farklı olabilir. Böyle bir durumda, <Baskı Yönü Önceliği> öğesini seçin.
<ÇA Tepsiye Öncelik Ver>
Otomatik Kağıt Seçimi etkinleştirilmişken, kağıdın çok amaçlı tepsiden beslenip beslenmeyeceğini belirtin. <Açık> seçiliyse, hem çok amaçlı tepsiye hem de kağıt çekmecesine aynı boyutta ve aynı türde kağıt yüklendiğinde kağıt çok amaçlı tepsiden beslenir.
<Kapalı>
<Açık>
Bu ayar ancak <Çıkış Tepsisi Modu> öğesi <Kapalı> olarak ayarlandığında kullanılabilir.
<Tepsideki Kağıt Boyutunu Denetle>
Yüklenen kağıdın boyutu yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutundan farklı olduğunda, yazdırmanın iptal edilip edilmeyeceğini belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
<Kurtarma Yazdırma>
Kağıt sıkışması gibi bir hata nedeniyle yazdırma kesilirse, hata çözüldükten sonra yazdırma işlemi genellikle hatanın oluştuğu sayfadan tekrar başlar. <Kapalı> seçildiğinde, hatanın oluştuğu sayfa atlanır ve yazdırma işlemi sonraki sayfadan yeniden başlar.
<Kapalı>
<Açık>
<Kapalı> seçildiğinde
Hatanın oluştuğu zamana bağlı olarak sayfa yazdırılmayabilir.
Hata 2 taraflı yazdırma sırasında oluşursa, ilgili iki sayfa da yazdırılmayabilir.
<UFR II>
Etkili hale gelen ayarları, UFR II yazıcı sürücüsünden yazdırma yaparken değiştirebilirsiniz.
<Yarım tonlar>
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için yarım tonları (görüntünün daha açık ve daha koyu alanları arasında kalan aralık) üretmek üzere kullanılan yazdırma yöntemini seçebilirsiniz.
<Hata Ayıklama>
Bu mod, metin ve ince çizgili yazdırma verileri, CAD verilerindeki kıvrımlı çizgiler vb. için uygundur.
<Kapalı>
<Açık>
Bu ayar ancak <Çözünürlük> öğesi <600 dpi> olarak ayarlandığında kullanılabilir.
<Hata Ayıklama> kullanıldığında doku ve sabit toner istikrarı düşebilir.
<Çözünürlük/Tonlama> *1
<Hata Ayıklama>, <Kapalı> olarak ayarlandıysa, yarım tonları üretmek için kullanılan bir yöntem seçin. Bu seçenek, bir belgedeki her görüntü türü için belirtilebilir.
<Metin>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Grafikler>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Görüntü>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Eşleme Yöntemi>
Renkleri düzeltmek için işleme yöntemini belirtin.
<Genel>
<Algısal>
<Kolorimetrik>
<Canlı Fotoğraf>
<Gri Telafisi>
Yalnızca K (siyah) toneri kullanarak renk bilgisi "R = G = B" olan siyah veya gri verilerin yazdırılması için bir ayar yapılandırır. <Kapalı> öğesi seçiliyse, veriler dört renk toner kullanılarak yazdırılır: CMYK. Bu seçenek, bir belgedeki her görüntü türü için belirtilebilir.
<Metin>
<Kapalı>
<Açık>
<Grafikler>
<Kapalı>
<Açık>
<Görüntü>
<Kapalı>
<Açık>
<Kağıt Tasarrufu>
Yazdırma verilerindeki boş bir sayfanın çıktısının alınıp alınmayacağını belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
<PCL>
Sayfa düzeni ve baskı kalitesi gibi PCL yazdırma ayarlarını belirtin.
<Kağıt Tasarrufu>
Yazdırma verilerindeki boş bir sayfanın çıktısının alınıp alınmayacağını belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
<Sayfa Yönü>
Sayfa yönü için <Dikey> (dikey yön) veya <Yatay> (yatay yön) öğesini seçin.
<Dikey>
<Yatay>
<Yazı Tipi Sayısı>
Kullanılacak yazı tipini bu yazı tipine karşılık gelen kimlik numarasını seçerek belirleyin. Yazı tipi örnekleri ile birlikte PCL yazı tipi listesini işletim panelinden yazdırabilirsiniz. PCL Yazı Tipi Listesi
0 - 104
<Punto> *1
Yazı tipi boyutunu, 0,25'lik artışlarla ayarlayarak punto cinsinden ayarlayın. Yalnızca <Yazı Tipi Sayısı> içinde oranlı boşluğa sahip ölçeklenebilir bir yazı tipi seçildiğinde bu ayarı belirtebilirsiniz.
4,00 - 12,00 - 999,75 (nokta)
<Karakter Sıklığı> *1
Yazı tipi karakter sayısı veya cpi (karakter/inç) değerini 0,01'lik artışlarla ayarlayın. Yalnızca <Yazı Tipi Sayısı> içinde sabit karakter sayısına sahip ölçeklenebilir bir yazı tipi veya bit eşlem yazı tipi seçildiğinde bu ayarı belirtebilirsiniz.
0,44 - 10,00 - 99,99 (cpi)
<Sayfa Satırları>
Sayfa başına yazdırılan satır sayısını 5 ile 128 arasında bir değerle belirtin. Bu ayar <Varsayılan Kağıt Boyutu> ve <Sayfa Yönü> içinde belirtilen ayarlara göre otomatik olarak değiştirilir.
5 - 64  - 128 (hatlar)
<Karakter Kodu>
İçindeki yazdırma verilerini gönderdiğiniz bilgisayar için en uygun karakter kodunu seçin. Karakter kodu <Yazı Tipi Sayısı> içinde belirtilen yazı tipi tarafından kontrol edildiğinde, belirtilen ayar yok sayılır.
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Özel Kağıt>
Özel kağıt boyutunun ayarlanıp ayarlanmayacağını seçin. <X boyutu> ve <Y boyutu> içinde kağıdın boyutlarını ayarlamak için <Açık> öğesini seçin.
<Kapalı>
<Açık>
<Ölçü Birimi> *1
Özel kağıt boyutu ayarlamak için ölçü birimini seçin.
<Milimetre>
<İnç>
<X boyutu> *1
Özel kağıdın yatay boyutunu (kısa kenar) belirtin.
77 - 216 (mm)
<Y boyutu> *1
Özel kağıdın dikey boyutunu (uzun kenar) belirtin.
127 - 355 (mm)
<CR'yi LF'ye Ekle>
Makine bir satır besleme kodu (LF) aldığında, bir satır başı (CR) eklenip eklenmeyeceğini seçin. <Evet> seçilirse, makine bir LF kodu aldığında yazdırma konumu, sonraki satırın başlangıcına gider. <Hayır> seçilirse, yazdırma konumu, alınan LF kodunun hemen altına, bir sonraki satıra gider.
<Evet>
<Hayır>
<A4 Baskı Enini Büyüt>
A4 boyutundaki kağıdın yazdırılabilir alanının genişliğinin dikey yönde Letter boyutununkine genişletilip genişletilmeyeceğini seçin.
<Kapalı>
<Açık>
<Yarım tonlar>
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için yarım tonları (görüntünün daha açık ve daha koyu alanları arasında kalan aralık) üretmek üzere kullanılan yazdırma yöntemini seçebilirsiniz.
<Hata Ayıklama>
Bu mod, metin ve ince çizgili yazdırma verileri, CAD verilerindeki kıvrımlı çizgiler vb. için uygundur.
<Kapalı>
<Açık>
Bu ayar ancak <Çözünürlük> öğesi <600 dpi> olarak ayarlandığında kullanılabilir.
<Hata Ayıklama> kullanıldığında doku ve sabit toner istikrarı düşebilir.
<Çözünürlük/Tonlama> *1
<Hata Ayıklama>, <Kapalı> olarak ayarlandıysa, yarım tonları üretmek için kullanılan bir yöntem seçin. Bu seçenek, bir belgedeki her görüntü türü için belirtilebilir.
<Metin>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Grafikler>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Görüntü>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Eşleme Yöntemi>
Renkleri düzeltmek için işleme yöntemini belirtin.
<Genel>
<Algısal>
<Kolorimetrik>
<Canlı Fotoğraf>
<Gri Telafisi>
Yalnızca K (siyah) toneri kullanarak renk bilgisi "R = G = B" olan siyah veya gri verilerin yazdırılması için bir ayar yapılandırır. <Kapalı> öğesi seçiliyse, veriler dört renk toner kullanılarak yazdırılır: CMYK. Bu seçenek, bir belgedeki her görüntü türü için belirtilebilir.
<Metin>
<Kapalı>
<Açık>
<Grafikler>
<Kapalı>
<Açık>
<Görüntü>
<Kapalı>
<Açık>
<BarDIMM> *1
Bu ayar ile Barkod Yazdırma Kiti tarafından desteklenen barkodları yazdırabilirsiniz. <Etkinleştir> seçilirse makine, ana bilgisayardan barkod komutlarını aldığında barkodlar oluşturur. <Devredışı Bırak> seçilirse ana bilgisayardan barkod komutları gönderilse bile barkodlar oluşturulmaz.
<Devredışı Bırak>
<Etkinleştir>
BarDIMM menüsünü etkinleştirmek için Barkod Yazdırma Kiti öğesinin etkinleştirilmesi gereklidir. Barkod yazdırmıyorken BarDIMM menüsünü devre dışı bıraktığınızdan emin olun. Aksi takdirde normal yazdırma işlerinin işleme hızı azalabilir.
Varsayılan ayar <Devredışı Bırak> öğesidir. Barkod Yazdırma Kiti öğesini etkinleştirirseniz <Etkinleştir> olarak değişir.
<FreeScape> *1
Ana bilgisayar, standart Kaçış Kodunu desteklemediğinde barkod komutları olarak kullanılacak AEC'yi (Alternatif Kaçış Kodu) belirleyin.
<Kapalı>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
Bu ayar yalnızca <BarDIMM> etkinleştirildiğinde kullanılabilir.
<PS>
Sayfa düzeni ve baskı kalitesi gibi PS yazdırma ayarlarını belirtin.
<İş Süresi Aşıldı>
Bu ayar bir iş zaman aşımına uğramadan önce geçmesi gereken süreyi belirtmenizi sağlar. İş ayarlanan süre sınırı içinde bitmezse otomatik olarak iptal edilir.
0 - 3600 (san.)
<PS Hatalarını Yazdır>
Bu ayar hatayla karşılaşıldığında hata sayfası görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.
<Kapalı>
<Açık>
<Saf Siyah Metin>
Yalnızca K (siyah) toneri kullanarak renk bilgisi "R=G=B=0%", "C=M=Y=100%" veya "C=M=Y=0%/K=100%" olan siyah metinlerin yazdırılması için bir ayar yapılandırır. <Kapalı> öğesi seçildiğinde, metin <Çıktı Profili> ayarı temel alınarak yazdırılır.
<Kapalı>
<Açık>
<Siyah Üst Baskı>*1
Siyah metin renkli bir arka plan veya şekille çakıştığında kullanılan yazdırma yöntemini belirtin. Bu seçenek <Saf Siyah Metin> öğesi <Kapalı> olarak ayarlandığında görüntülenmez.
<Kapalı>
<Açık>
<RGB Kaynak Profili> *2
Kullanmakta olduğunuz monitöre göre, RGB verileri için profil seçin.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Hiçbiri>
<CMYK Simülasyon Profili> *2
CMYK verilerini yazdırmak için bir simülasyon hedefi seçin. Makine, CMYK verilerini simülasyona göre aygıta bağımlı bir CMYK renk modeline dönüştürür.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Hiçbiri>
<Hiçbiri> seçildiğinde, verilere bağlı olarak koyu renk tonlaması eşit olmayabilir.
<Gri Tonlama Profili Kullan> *2
Makinenin gri tonlama profilini kullanarak, gri veriyi CMYK verisine dönüştürüp dönüştüremeyeceğinizi belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
<Açık> seçilse bile, <Çıktı Profili> veya <Saf Siyah Metin> ayarlarına bağlı olarak veriler yalnızca siyah (K) toner kullanılarak yazdırılır.
<Çıktı Profili> *2
Yazdırma verileri için uygun profili seçin. Bu seçenek, bir belgedeki her görüntü türü için belirtilebilir.
<Metin>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto>
<Grafikler>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto>
<Görüntü>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto>
Aşağıdaki ayarlardan biri seçildiğinde bu öğenin ayarı kullanılamaz.
<RGB Kaynak Profili>, <Hiçbiri> olarak ayarlandığında
<CMYK Simülasyon Profili>, <Hiçbiri> olarak ayarlandığında
<Gri Tonlama Profili Kullan>, <Kapalı> olarak ayarlandığında
<Eşleme Yöntemi>
<RGB Kaynak Profili> öğesinde renk eşleştirmesi gerçekleştirirken öncelik verilecek öğeyi seçin.
<Algısal>
<Doygunluk>
<Kolorimetrik>
<RGB Kaynak Profili>, <Hiçbiri> olarak ayarlandığında bu öğenin ayarı kullanılamaz.
<Yarım tonlar>
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için yarım tonları (görüntünün daha açık ve daha koyu alanları arasında kalan aralık) üretmek üzere kullanılan yazdırma yöntemini seçebilirsiniz.
<Hata Ayıklama>
Bu mod, metin ve ince çizgili yazdırma verileri, CAD verilerindeki kıvrımlı çizgiler vb. için uygundur.
<Kapalı>
<Açık>
Bu ayar ancak <Çözünürlük> öğesi <600 dpi> olarak ayarlandığında kullanılabilir.
<Hata Ayıklama> kullanıldığında doku ve sabit toner istikrarı düşebilir.
<Çözünürlük/Tonlama> *1
<Hata Ayıklama>, <Kapalı> olarak ayarlandıysa, yarım tonları üretmek için kullanılan bir yöntem seçin. Bu seçenek, bir belgedeki her görüntü türü için belirtilebilir.
<Metin>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Grafikler>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Görüntü>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Parlaklık> *1
Bütün bir görüntünün parlaklığını %5'lik artışlarla ayarlayın. Ayar değeri ne kadar düşük olursa, görüntü veya metin o kadar parlak olur. Ayar değeri ne kadar yüksek olursa, görüntü veya metin o kadar koyu olur.
85 - 100 - 115 (%)
<Bileşik Üst Baskı>
Üzerine yazdırmayı belirtilerek CMYK verilerini birleşik çıktı olarak üst üste yazdırıp yazdırmayacağınızı belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
Özel renkleri kullanarak üzerine yazmaya izin verilmez.
<Gri Tonlama Dönüştürmesi> *1
Renkli verilerin nasıl siyah beyaz yazdırılacağını belirtin.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<PS Parola Ayarları>
PS yazıcı tarafından hazırlanan denetim komutunun kullanımını kısıtlayan bir parola belirleyebilirsiniz.
<SystemParamsPassword>
<StartJobPassword>
<SystemParamsPassword>, sistem parametresinde değişikliklere imkan veren bir paroladır. <StartJobPassword> ise startjob, exitserver operatörünün çalışmasına imkan veren bir paroladır. Daha fazla bilgi için PostScript dili teknik özelliklerini kontrol edin.
<StartJobPassword> ayarlanmış ama <SystemParamsPassword> ayarlanmamışsa, startjob, exitserver operatörü çalıştırılırken parola kontrolü yapılmayacaktır.
<Görüntüleme Ayarları>
Görüntü dosyalarını (JPEG/TIFF) yazdırırken uygulanacak yazdırma ayarlarını değiştirebilirsiniz.
<Yarım tonlar>
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için yarım tonları (görüntünün daha açık ve daha koyu alanları arasında kalan aralık) üretmek üzere kullanılan yazdırma yöntemini değiştirebilirsiniz.
<Tonlama>
<Hata Ayıklama>
<Hata Ayıklama> kullanıldığında doku ve sabit toner istikrarı düşebilir.
<PDF>
PDF dosyaları için ayarları değiştirebilirsiniz.
<Kağıt Boyutuna Uygun Büyüt/Küçült>
Kağıdın baskı aralığına göre orijinali büyütmeyi veya küçültmeyi belirtin. Boyut büyütmenin/küçültmenin, orijinalin en boy oranını değiştirmeyeceğini unutmayın.
<Kapalı>
<Açık>
<Baskı Alanını Genişlet>
Baskı aralığını kağıt boyutuna genişletip genişletmeyeceğinizi belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
<Açık> olarak belirtirseniz, orijinale bağlı olarak, sayfanın kenara bitişik kısımlarına yazdırılmayabilir veya çıktılar kısmen lekeli olarak çıkabilir.
<N sayfa 1 arada>
Birden fazla sayıda sayfaya küçültme ve ilk sayfanın sol üstte konumlandırıldığı bir düzende yazdırma uygulanıp uygulanmayacağını belirtin. Örneğin, 4 sayfayı tek bir yaprağa yazdırmak için <4'ü 1 arada> öğesini seçin.
<Kapalı>
<2'si 1 arada>
<4'ü 1 arada>
<6'sı 1 arada>
<8'i 1 arada>
<9'u 1 arada>
<16'sı 1 arada>
<Baskı Açıklamaları>
Açıklamaların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin. <Otomatik> olarak belirtirseniz, PDF dosyalarındaki açıklamalar yazdırılır.
<Kapalı>
<Otomatik>
<Saf Siyah Metin>
Yalnızca K (siyah) toneri kullanarak renk bilgisi "R=G=B=0%", "C=M=Y=100%" veya "C=M=Y=0%/K=100%" olan siyah metinlerin yazdırılması için bir ayar yapılandırır. <Kapalı> öğesi seçildiğinde, metin <Çıktı Profili> ayarı temel alınarak yazdırılır.
<Kapalı>
<Açık>
<Siyah Üst Baskı>*1
Siyah metin renkli bir arka plan veya şekille çakıştığında kullanılan yazdırma yöntemini belirtin. Bu seçenek <Saf Siyah Metin> öğesi <Kapalı> olarak ayarlandığında görüntülenmez.
<Kapalı>
<Açık>
<RGB Kaynak Profili> *2
Kullanmakta olduğunuz monitöre göre, RGB verileri için profil seçin.
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Hiçbiri>
<CMYK Simülasyon Profili> *2
CMYK verilerini yazdırmak için bir simülasyon hedefi seçin. Makine, CMYK verilerini simülasyona göre aygıta bağımlı bir CMYK renk modeline dönüştürür.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Hiçbiri>
<Hiçbiri> seçildiğinde, verilere bağlı olarak koyu renk tonlaması eşit olmayabilir.
<Gri Tonlama Profili Kullan> *2
Makinenin gri tonlama profilini kullanarak, gri veriyi CMYK verisine dönüştürüp dönüştüremeyeceğinizi belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
<Açık> seçilse bile, <Çıktı Profili> veya <Saf Siyah Metin> ayarlarına bağlı olarak veriler yalnızca siyah (K) toner kullanılarak yazdırılır.
<Çıktı Profili> *2
Yazdırma verileri için uygun profili seçin. Bu seçenek, bir belgedeki her görüntü türü için belirtilebilir.
<Metin>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto>
<Grafikler>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto>
<Görüntü>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto>
Aşağıdaki ayarlardan biri seçildiğinde bu öğenin ayarı kullanılamaz.
<RGB Kaynak Profili>, <Hiçbiri> olarak ayarlandığında
<CMYK Simülasyon Profili>, <Hiçbiri> olarak ayarlandığında
<Gri Tonlama Profili Kullan>, <Kapalı> olarak ayarlandığında
<Eşleme Yöntemi>
<RGB Kaynak Profili> öğesinde renk eşleştirmesi gerçekleştirirken öncelik verilecek öğeyi seçin.
<Algısal>
<Doygunluk>
<Kolorimetrik>
<RGB Kaynak Profili>, <Hiçbiri> olarak ayarlandığında bu öğenin ayarı kullanılamaz.
<Yarım tonlar>
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için yarım tonları (görüntünün daha açık ve daha koyu alanları arasında kalan aralık) üretmek üzere kullanılan yazdırma yöntemini seçebilirsiniz.
<Hata Ayıklama>
Bu mod, metin ve ince çizgili yazdırma verileri, CAD verilerindeki kıvrımlı çizgiler vb. için uygundur.
<Kapalı>
<Açık>
Bu ayar ancak <Çözünürlük> öğesi <600 dpi> olarak ayarlandığında kullanılabilir.
<Hata Ayıklama> kullanıldığında doku ve sabit toner istikrarı düşebilir.
<Çözünürlük/Tonlama> *1
<Hata Ayıklama>, <Kapalı> olarak ayarlandıysa, yarım tonları üretmek için kullanılan bir yöntem seçin. Bu seçenek, bir belgedeki her görüntü türü için belirtilebilir.
<Metin>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Grafikler>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Görüntü>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Parlaklık> *1
Bütün bir görüntünün parlaklığını %5'lik artışlarla ayarlayın. Ayar değeri ne kadar düşük olursa, görüntü veya metin o kadar parlak olur. Ayar değeri ne kadar yüksek olursa, görüntü veya metin o kadar koyu olur.
85 - 100 - 115 (%)
<Bileşik Üst Baskı>
Üzerine yazdırmayı belirtilerek CMYK verilerini birleşik çıktı olarak üst üste yazdırıp yazdırmayacağınızı belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
Özel renkleri kullanarak üzerine yazmaya izin verilmez.
<Gri Tonlama Dönüştürmesi> *1
Renkli verilerin nasıl siyah beyaz yazdırılacağını belirtin.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<XPS>
XPS dosyaları için ayarları değiştirebilirsiniz.
<Eşleme Yöntemi>
Renkleri düzeltmek için işleme yöntemini belirtin.
<Genel>
<Algısal>
<Kolorimetrik>
<Canlı Fotoğraf>
<Yarım tonlar>
En iyi görüntü kalitesini elde etmek için yarım tonları (görüntünün daha açık ve daha koyu alanları arasında kalan aralık) üretmek üzere kullanılan yazdırma yöntemini seçebilirsiniz.
<Hata Ayıklama>
Bu mod, metin ve ince çizgili yazdırma verileri, CAD verilerindeki kıvrımlı çizgiler vb. için uygundur.
<Kapalı>
<Açık>
Bu ayar ancak <Çözünürlük> öğesi <600 dpi> olarak ayarlandığında kullanılabilir.
<Hata Ayıklama> kullanıldığında doku ve sabit toner istikrarı düşebilir.
<Çözünürlük/Tonlama> *1
<Hata Ayıklama>, <Kapalı> olarak ayarlandıysa, yarım tonları üretmek için kullanılan bir yöntem seçin. Bu seçenek, bir belgedeki her görüntü türü için belirtilebilir.
<Metin>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Grafikler>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Görüntü>
<Çözünürlük>
<Tonlama>
<Gri Telafisi>
Yalnızca K (siyah) toneri kullanarak renk bilgisi "R = G = B" olan siyah veya gri verilerin yazdırılması için bir ayar yapılandırır. <Kapalı> öğesi seçiliyse, veriler dört renk toner kullanılarak yazdırılır: CMYK. Bu seçenek, bir belgedeki her görüntü türü için belirtilebilir.
<Metin>
<Kapalı>
<Açık>
<Grafikler>
<Kapalı>
<Açık>
<Görüntü>
<Kapalı>
<Açık>
<Gri Tonlama Dönüştürmesi> *1
Renkli verilerin nasıl siyah beyaz yazdırılacağını belirtin.
<Metin>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Grafikler>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Görüntü>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Kağıt Tasarrufu>
Yazdırma verilerindeki boş bir sayfanın çıktısının alınıp alınmayacağını belirtin.
<Kapalı>
<Açık>

<PDL Seçimi (Tak ve Çalıştır)>

Bir sayfa açıklaması dili seçin, böylece makine, Tak ve Çalıştır özelliği kullanılarak bir bilgisayara bağlandığında o dil ile uyumlu bir yazıcı olarak algılanır.
<Ağ> *2
Bir sayfa açıklaması dili seçin, böylece makine, ağ üzerinden algılandığında o dil ile uyumlu bir yazıcı olarak algılanır.
<UFR II>
<PCL6>
<PS>
<USB>
Bir sayfa açıklaması dili seçin, böylece makine, USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlandığında o dil ile uyumlu bir yazıcı olarak algılanır.
<UFR II>
<PCL6>
<PS>
6X9H-05J