Uyku Moduna Girme

Uyku modu işlevi, işletim paneline giden güç akışını devre dışı bırakarak makine tarafından tüketilen güç miktarını azaltır. Bir süre boyunca makinede bir işlem gerçekleştirilmeyecekse (öğle yemeği molası gibi), işletim panelindeki  tuşuna basarak kolayca güç tasarrufu yapabilirsiniz.
Uyku modundayken
Makine uyku moduna girdiğinde,  sarı yeşil renkte yanar.
Makinenin uyku moduna girmediği durumlar
Makine çalıştığında
Veri göstergesi yandığında veya yanıp söndüğünde
Makine, ayarlama veya temizleme gibi bir işlem yaptığında
Kağıt sıkışması oluştuğunda
Menü ekranı görüntülendiğinde
Ekranda bir hata mesajı görüntülendiğinde (Bazı özel durumlar vardır. Hata mesajı görüntülendiğinde makine bazen uyku moduna girer.)
Doğrudan Bağlantı için SSID/ağ anahtarı ekranı görüntülendiğinde
Ayarlar içeri/dışarı aktarıldığında
Otomatik Uyku Zamanı Değerini Değiştirme
Otomatik Uyku Zamanı, belirtilen bir süre boşta kaldığında otomatik olarak makineyi uyku moduna geçiren bir işlevdir. Güç kullanımını azaltmak için fabrika varsayılan ayarlarını (<Zamanlayıcı/Enerji Ayarları>) kullanmanızı öneririz. Makine otomatik uyku moduna girmeden önce geçen süreyi değiştirmek isterseniz, aşağıdaki yordamı gerçekleştirin.
<Menü>  <Tercihler> <Zamanlayıcı/Enerji Ayarları>  <Oto Uyku Saati>  Makine otomatik olarak uyku moduna girmeden önce geçen süreyi ayarlayın  <Uygula>
Uyku Modu Ayarını Belirtilen Bir Zamana Değiştirme
Makine belirtilen zamanda uyku moduna geçirilecek şekilde bir ayar yapılandırabilirsiniz. Aynı zamanda makineyi belirtilen zamanda uyku modundan çıkaracak bir ayar da yapılandırabilirsiniz.
<Menü> <Tercihler> <Zamanlayıcı/Enerji Ayarları> <Oto Uyku Günlük Zamanlayıcı> veya <Uyku Modu Çık. Zam. Ayarl.> öğesini seçin <Bu İşlevi Ayarla> bölümünde <Açık> öğesini seçin ve zamanı girin <Uygula>
Uyku Modundan Çıkma
Uyku modundan çıkmak için işletim panelindeki  tuşuna veya diğer herhangi bir tuşa basabilirsiniz.
Uyku modundan çıkmak için ekrana da dokunabilirsiniz.
6X9H-02X