<Zamanlayıcı/Enerji Ayarları>

Zamanlayıcı ve güç ile ilgili tüm ayarlar açıklamalarıyla birlikte listelenmektedir. Varsayılan ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().
Yıldız işareti (*)
"*1" ile işaretli ayarlar içeri veya dışarı aktarılamaz.
"*2" ile işaretli ayarlar bulunduğunuz ülkeye veya bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir ya da değişiklik gösterebilir veya farklı varsayılanlara sahip olabilir.

<Etkin Tarih/Saat Ayarları> *1

Geçerli tarih ve saati ayarlayın. Tarih ve Saati Ayarlama
Geçerli tarih ve saati ayarlamadan önce <Zaman Dilimi> öğesini ayarlayın. <Zaman Dilimi> ayarı değiştirilirse, geçerli tarih ve saat ayarı da uygun şekilde değişir.
Gün ışığından tasarruf zamanı geçerli olduktan sonra 1 saat boyunca geçerli tarih ve saat değiştirilemez.

<Tarih/Saat Ayarları>

Makinenin kurulacağı bölgenin tarih ve saat standardını belirtin.
<Zaman Dilimi>
Saat dilimini ayarlayın. Saat dilimi ayarı değiştirilirse, <Etkin Tarih/Saat Ayarları> içinde ayarlanan değerler de uygun şekilde değişir. Tarih ve Saati Ayarlama
<(UTC-12:00) Uluslararası Tarih Çizgisi Batı> - <(UTC) Eşgüdümlü Evrensel Saat> - <(UTC+14:00) Kiritimati Adası>
UTC
Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC), tüm dünyada saatlerin ve zamanın ayarlandığı birincil standart saattir. İnternet üzerinden yapılan iletişimler için doğru UTC saat dilimi ayarı gereklidir.
<Yaz Saati Ayarları> *2
Gün ışığından tasarruf zamanını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Gün ışığından tasarruf zamanı etkinleştirilirse, gün ışığından tasarruf zamanının geçerliliğinin başlayacağı ve biteceği tarihlerini belirtin.
<Kapalı>
<Açık>
Başlangıç: Ay, Hafta, Gün
Bitiş: Ay, Hafta, Gün

<Tarih Formatı> *2

Tarih biçimini (yıl, ay ve gün sırası) seçin.
<YYYY AA/GG>
<AA/GG/YYYY>
<GG/AA YYYY>

<Saat Formatı>

12 veya 24 saat gösterimi ekran ayarını seçin.
<12 Saat (AM/PM)>
<24 Saat>

<Oto Sıfırlama Zamanı>

Belirtilen bir süre boyunca tuşa basılmazsa, varsayılan ekranı görüntülemek için ekran ve ayarlar başlangıç durumuna getirilir (Otomatik Sıfırlama). Otomatik Sıfırlamanın gerçekleştirileceği aralığı belirtin. Şu durumlarda Otomatik Sıfırlama gerçekleştirilmez:
Ayar menüsü görüntülendiğinde.
Makine, belge yazdırırken olduğu gibi veri işlemektedir.
Bir hata mesajı görüntülendiğinde ve Hata göstergesi yanıp söndüğünde (Ancak hata kullanıcının bir işlevi kullanmaya devam etmesini önlemiyorsa, Otomatik Sıfırlama gerçekleştirilir).
<Bu İşlevi Ayarla>
<Kapalı>
<Açık>
<Süreyi Ayarla>
1 - 2 - 9 (dak.)
Otomatik Sıfırlama gerçekleştirildikten sonra görüntülenen ekran, <Oto Sıfırlamadan Sonra Fonksiyon> içinde seçilebilir.

<Oto Sıfırlamadan Sonra Fonksiyon>

Otomatik Sıfırlama gerçekleştirildikten sonra varsayılan ekrana geri dönülüp dönülmeyeceğini seçin. <Varsayılan Fonksiyon> seçilirse, <Başlangıç/Onarım Sonrası Varsaylan Ekran> içinde seçilen işlevin ana ekranı görüntülenir (<Başlangıç/Onarım Sonrası Varsaylan Ekran>). <Seçili Fonksiyon> seçilirse, ekran seçilen işlevin ana ekranına geri döner.
<Varsayılan Fonksiyon>
<Seçili Fonksiyon>

<Oto Kapatma Zamanı>

Makinenin uyku moduna girdiği zamandan itibaren, belirtilen boşta olma süresi geçtikten sonra otomatik olarak kapanması için bir zamanlayıcı ayarlayın.
<Bu İşlevi Ayarla>
<Kapalı>
<Açık>
<Süreyi Ayarla>
1 - 4 - 8 (sa.)
<Oto Kapatma Zamanı> ayarı yapmadan önce
<Oto Kapatma Zamanı> ayarı etkin olduğunda, makineyi Uzak Kullanıcı Arabiriminden çalıştırıyor olsanız bile makine otomatik olarak kapatılabilir. Makine, özellikle veriler içeri aktarılırken kapatılırsa bir arıza oluşabilir. Uzak Kullanıcı Arabirimi kullanımıyla içeri veri aktarırken, <Oto Kapatma Zamanı> ayarını önceden <Kapalı> veya <0> olarak ayarlayın.
Makine uyku modundayken [Zamanlayıcı Ayarları] seçeneğinin ayarları Uzak Kullanıcı Arabiriminden değiştirilirse, <Oto Kapatma Zamanı> ayarının zamanlayıcısı başlangıca sıfırlanır. Zamanlayıcının sıfırlanmasından itibaren, belirtilen boşta olma süresi geçtikten sonra makine otomatik olarak kapatılır.

<Oto Uyku Saati>

Makine belirtilen süre boyunca çalıştırılmadıysa veya işlenecek veriye sahip olmadıysa, makine enerji tüketiminden tasarruf etmek için uyku moduna girer (Otomatik Uyku). Otomatik Uyku gerçekleştirilmeden önce geçecek süreyi belirtin. Ayar menüsü görüntülendiğinde Otomatik Uyku gerçekleştirilmez. En fazla oranda güç tasarrufu sağlamak için fabrika varsayılan ayarlarının kullanılmasını öneririz. Uyku Moduna Girme
1 - 60 (dak.)

<Oto Uyku Günlük Zamanlayıcı>

Makinenin otomatik olarak uyku moduna geçme zamanını belirtebilirsiniz. Uyku Moduna Girme
<Bu İşlevi Ayarla>
<Kapalı>
<Açık>
(00:00 - 23:59)

<Tanlmyı Otmtk Ayr İçn Zmn Ayr>

Otomatik tonlama ayarı (hızlı ayarlama) her gün belirtilen zamanlarda gerçekleştirilebilir. Bu seçenekte, otomatik olarak hızlı ayar gerçekleştirilecek zamanı ayarlayın.
<Bu İşlevi Ayarla>
<Kapalı>
<Açık>
(00:00 - 23:59)

<Uyku Modu Çıkış Zamanı Ayarları>

Makinenin uyku modundan çıkma zamanını belirtebilirsiniz. Uyku Moduna Girme
<Bu İşlevi Ayarla>
<Kapalı>
<Açık>
(00:00 - 23:59)
6X9H-056