USB Bellek Aygıtını Kullanma

USB belleğini kullanırken, belleği makinedeki USB bağlantı noktasına takın.
USB bellek aygıtını kullanmadan önce
Desteklenen USB bellek aygıtı biçimleri FAT16 ve FAT32'dir.
Aşağıdaki aygıtlar ve kullanımlar desteklenmemektedir:
Güvenlik işlevleri kurulu olan USB bellek aygıtları
USB standartlarını karşılamayan USB bellek aygıtları
USB ile bağlanan bellek kartı okuyucuları
Uzatma kablosuyla kullanılan USB bellek aygıtları
USB hub birimi ile kullanılan USB bellek aygıtları
USB bellek aygıtlarını kullanma
Takmadan önce USB bellek aygıtının yönünün doğru olduğundan emin olun. Yanlış yönde takmaya çalışırsanız, bellek aygıtı ve makine zarar görebilir.
Veriler içeri ya da dışarı aktarılırken USB bellek aygıtını çıkarmayın, aygıta vurmayın veya farklı bir şekilde hareket ettirmeyin. Ayrıca, işlem devam ederken makineyi kapatmayın.
Bazı USB bellek aygıtlarında verileri düzgün kaydedemeyebilirsiniz.

USB Bellek Aygıtını Çıkarma

USB bellek aygıtlarını çıkarırken daima aşağıdaki yordamları kullanın. USB bellek aygıtlarını çıkarmak için başka yöntemler kullanmak, aygıtın veya makinenin zarar görmesiyle sonuçlanabilir.
1
<Drm Denetlme> öğesini seçin.
2
<Bellek Ortmn Kldr> öğesini seçin.
<Bellek ortamı güvenle çıkarılabilir.> mesajı görüntüleninceye kadar bekleyin.
3
USB bellek aygıtının bağlantısını kesin.
6X9H-02Y