USB Bellek Aygıtından Yazdırma (Bellek Ortamı Yazdırma)

USB bellek aygıtını makineye bağlayarak, dosyaları doğrudan yazdırabilirsiniz. Bu işlevi kullanarak bilgisayar kullanmadan yazdırabilirsiniz. Mevcut USB bellek aygıtları ve USB bellek aygıtlarını nasıl takıp çıkaracağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz. USB Bellek Aygıtını Kullanma.
<Baskı İşlevini Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarlamanız gerekir. <Bellek Ortamı Ayarları>
1
Ana Ekran'da <Bellek Ortamı Baskısı> öğesini seçin. Ana Ekran
2
Yazdırmak istediğiniz dosya için onay kutusunu seçin.
Birden fazla dosya seçebilirsiniz.
Bir seçimi temizlemek için seçtiğiniz dosyayı () tekrar seçin.
Bir klasörü seçtiğinizde, içeriği görüntülenir. Üst düzeydeki klasöre geri dönmek için öğesini seçin.
Beşinci dizinden daha alt dizinlerde yer alan klasörler ve dosyalar görüntülenmez.
Başka bir klasöre gittiğinizde, önceki dosya seçimleri temizlenir.
Tüm dosyaları seçmek için
1
<Tümünü Seç> öğesini seçin.
Tüm seçimleri temizlemek için <Seçimi Temizle> öğesini seçin.
2
Dosya türleri karıştırılmışsa, <JPEG/TIFF Dosyaları> veya <PDF Dosyaları> öğesini seçin.
Dosya görüntüleme yöntemini değiştirmek için
"Önizleme"/"Küçük Resim"/"Ayrıntılar" bölümünden dosya görüntüleme yöntemini seçebilirsiniz.
Önizleme
Küçük Resim
Ayrıntılar
<Bellek Ortamı Baskısı> ekranını görüntülemek için kullanılan dosya görüntüleme yöntemini belirtebilirsiniz. <Varsayılan Görüntüleme Ayarlr>
Dosya sıralama düzenini değiştirmek için
USB bellek aygıtında dosyaların sıralama düzenini değiştirebilirsiniz.
Dosya sıralama düzeni için <Ad (Artan)> veya <Tarih/Saat (Artan)> gibi bir sıralama ayarını varsayılan ayar olarak belirtebilirsiniz. <Dosya Sıralama Varsayılan Ayarları>
1
<Dosyaları Sırala> öğesini seçin.
2
Dosya sıralama ölçütlerini seçin.
<Tarih/Saat (Artan)> veya <Tarih/Saat (Azalan)> seçeneğini belirlediğinizde, dosyaların değişiklik tarihlerine ve saatine göre dosyalar sıralanır.
3
<Uygula> öğesini seçin.
4
Yazdırma ayarlarını gerektiği gibi belirtin.
Varsayılan tüm yazıcı ayarlarını <Sıfırla> öğesini seçerek geri yükleyebilirsiniz.
<Kağıt>
<Parlaklık>
<Kopya Sayısı>
<2-Taraflı Baskı>
<N sayfa 1 arada>
<N sayfa 1 arada>, TIFF dosyalarını yazdırmak için kullanılamaz.
<JPEG/TIFFDetayAyarla>
<PDF Detaylarını Ayarla>
5
<Başlat> öğesini seçin.
<SB> öğesini seçmek siyah beyaz yazdırmayı başlatır. <Renkli> öğesini seçmek renkli yazdırmayı başlatır.
Yazdırma işlemini iptal etmek isterseniz, <İptal>  <Evet> öğesini seçin.
Her zaman aynı ayarlarla yazdırma yapmak istiyorsanız: Bellek Ortamı Yazdırma
6X9H-037