Görüntü Kalitesini Ayarlama

Yazdırma sonuçları tatmin edici değilse örneğin, görüntü kalitesi düşükse, yeniden üretilebilirlik zayıfsa veya baskı renkleri eşleşmiyorsa aşağıdaki ayarlamaları yapmayı deneyin.

Oto Tonlama Ayarı

Çıktı ve orijinallerdeki renk yoğunluğu ya da parlaklığı farklıysa, renk üretilebilirliğini artırmak için <Tonlamayı Oto. Ayarla> işlemini gerçekleştirin. Tonlamayı Ayarlama

Baskı Rengi Uyumsuzluğunu Düzeltme

Çıktılardaki renkler bulanıklaşırsa, <Doğru Baskı Rengi Uyumsuzluğu> işlemini gerçekleştirin. Bu sorun bir renk uyumsuzluğundan kaynaklanıyor olabilir. "Baskı Rengi Uyumsuzluğu" Düzeltmesi

Yazdırma Konumunu Ayarlama

Yazdırılan görüntü eğriyse veya görüntünün bir kısmı baskı aralığının dışındaysa, yazdırma konumunu ayarlayabilirsiniz. Yazdırma Konumunu Ayarlama
6X9H-068