Yazdırma Konumunu Ayarlama

Bir belge, merkezin veya yazdırılabilir alanın dışına yazdırılmışsa, yazdırma konumunu ayarlayın. Her bir kağıt kaynağı için yazdırma konumunu ayarlayabilirsiniz. Yazdırma konumunu -5,0 mm - +5,0 mm aralığında 0,1 mm artışlarla ayarlayabilirsiniz.
Ayarlamak için Yönü ve Uzaklığı Kontrol Etme
Yazdırma konumunu ayarlarken, yönü "+" ile "-" ve uzaklığı "mm" kullanarak belirleyin. <Dikey Olarak Ayarla (Ön Taraf)>/<Dikey Olarak Ayarla (Arka Taraf)> öğesi için yazdırma konumunu yukarıdan aşağıya kaydırırken "+" işaretli bir değer belirleyin. <Yatay Olarak Ayarla (Ön Taraf)>/<Yatay Olarak Ayarla (Arka Taraf)> öğesi için yazdırma konumunu soldan sağa kaydırırken "+" işaretli bir değer belirleyin. Ters yönde kaydırma yapmak için "-" işaretli bir değer belirleyin.
<Dikey Olarak Ayarla (Ön Taraf)>/<Dikey Olarak Ayarla (Arka Taraf)>
<Yatay Olarak Ayarla (Ön Taraf)>/<Yatay Olarak Ayarla (Arka Taraf)>
1
Ana Ekran'da <Menü> öğesini seçin. Ana Ekran
2
<Ayarlama/Bakım> <Görüntü Kalitesini Ayarla> öğesini seçin.
3
<Baskı Konumunu Ayarla> öğesini seçin.
4
Kağıt kaynağını seçin.
İsteğe bağlı kaset besleme modülü takılıyken kağıt çekmecesi de görüntülenir.
5
Ayarlama yönü ve yazdırma tarafı birleşimini seçin.
6
Bir ayarlama değeri ayarlayın.
7
<Uygula> öğesini seçin.
Tüm Yazdırma İşleri için Yazdırma Konumunu Ayarlama
Kağıt kaynağından bağımsız olarak tüm yazdırma işleri için yazdırma konumunu ayarlamak için işletim panelindeki ayar menüsünde <Fonksiyon Ayarları> öğesini kullanabilirsiniz. Yazdırma konumu 0,5 mm artışlarla -50,0 mm ile +50,0 mm arasında ayarlanabilir. <Kısa Kenar Kaydırma/Uzun Kenar Kaydırma>
6X9H-06C