Rapor ve Liste Yazdırma

Her bir <Departman Kimliği> için toplam çıktı miktarı ve makine ayarları gibi bilgileri kontrol ederken rapor ve liste yazdırabilirsiniz.

Rapor ve Liste için Yazdırma Ayarlarını Yapılandırma

Rapor ve listeleri 2 taraflı yazdırabilirsiniz.

Departman Kimliğine Göre Toplam Çıktı Miktarı Hakkında Bir Rapor Yazdırma

Departman Kimliği Yönetimi Raporu
Departman Kimliği Yönetimi etkin olduğunda, her bir <Departman Kimliği> için toplam çıktı miktarını bir Departman Kimliği Yönetimi Raporu yazdırarak kontrol edebilirsiniz. Çıktı toplamlarını kontrol ederek kağıt ve toner kartuşu kaynaklarınızı daha iyi yönetebilirsiniz.

Ayar Listelerini Yazdırma

Makinede liste olarak kayıtlı olan bilgi ve ayarları yazdırabilirsiniz.
Kullanıcı Veri Listesi/Sistem Yöneticisi Veri Listesi
Kullanıcı Verisi Listesi veya Sistem Yöneticisi Veri Listesi yazdırarak ayar listesini (Ayar Menüsü Listesi) ve makineye kaydedilmiş içerik listesini kontrol edebilirsiniz. Her iki liste de bellenim sürümü, makinede kayıtlı kağıt boyutu ve türü yer almaktadır.
Kullanıcı Veri Listesi, Ağ Ayarları ve Yönetim Ayarları gibi belirli ayarları içermez. Tüm ayar öğelerini kontrol etmek için Sistem Yöneticisi Veri Listesini yazdırın.
IPSec İlkesi Listesi
Makinede kayıtlı ilke adları listesini ve IPSec ayarlarını bir IPSec İlkesi Listesini yazdırarak kontrol edebilirsiniz.

Makinenin Kullanım Durumuna İlişkin Raporları ve Listeleri Yazdırma

Makine durum raporunu, toner kartuşlarının kullanım günlüğünü ve PCL veya PS modunda kullanılabilir yazı tipi listesini yazdırabilirsiniz.
Tasarruf Modu Raporu
Aylık toplam çıktı miktarını ve güç tüketimini bir raporla kontrol edebilirsiniz. Bu rapor, kullanım durumuna bağlı olarak kağıttan ve güç tüketiminden tasarruf etmek için yararlı ipuçları içerir.
Güç tüketim miktarı makinenin kullanıldığı ortama ve koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Sarf Malzemeleri Durum Raporu
Makineye yüklü sarf malzemelerinin durumunu bir raporla kontrol edebilirsiniz.
PCL Yazı Tipi Listesi
PCL modunda kullanılabilir yazı tipi listesini bir raporla kontrol edebilirsiniz.
PS Yazı Tipi Listesi
PS modunda kullanılabilir yazı tipi listesini bir raporla kontrol edebilirsiniz.
Kartuş Günlük Raporu
Toner kartuşlarının kullanım günlüklerini bir raporla kontrol edebilirsiniz.
6X9H-06F