Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama

Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanarak çeşitli makine ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayarların çoğu makinede de ayarlanabilir, ancak bazı ayarlar yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi kullanılarak ayarlanabilir. Bu bölümde, Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanarak makinenin ayarlarını değiştirmenin temel akışı açıklanmaktadır.
Bazı ayarları yalnızca, Sistem Yöneticisi Modunda oturum açtığınızda değiştirebilirsiniz.
Bazı ayarlar, burada açıklanan yordamdan farklı işlemler gerektirebilir.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
Ekranın sol tarafındaki menüde yapılandırmak istediğiniz ayarı tıklatın.
4
İstediğiniz sayfayı gerektiği gibi görüntülemek için bağlantıyı tıklatın.
5
[Düzenle] öğesini tıklatın.
6
Gerekli ayarları belirtin.
7
[Tamam] öğesini tıklatın.
8
Makineyi gerektiği gibi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma
Makineyi yeniden başlatmanız gerekip gerekmediği hakkında bilgi için düzenleme ekranındaki mesajı görüntüleyin.
6X9H-04W