Makineyi Yönetme

Bu makinenin kullanımı ile ilgili kişisel bilgilerin sızması veya üçüncü taraflarca yetkisiz kullanım gibi çeşitli riskleri azaltmak için sürekli ve etkili güvenlik önlemleri gereklidir. Yönetici, makinenin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için erişim ayrıcalıkları ve güvenlik ayarları gibi önemli ayarları yönetmelidir.

Temel Yönetim Sistemini Yapılandırma

İhmal veya Yanlış Kullanımdan Kaynaklanan Risklere Hazırlanma

Etkili Yönetim Sağlama

Sistem Yapılandırması ve Ayarlarını Yönetme

6X9H-03U