<Güvenli Baskı>

Güvenli Yazdırmayı (Güvenli Yazdırma ile Yazdırma) etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı belirtin. Varsayılan ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().
<Güvenli Baskı Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Yazıcı İşlerini Kısıtla>
<Kapalı>
<Açık>
<Güvenli Baskı Silme Zamanı>
10 - 30 - 240 (dak.)
6X9H-05R