<Fonksiyon Ayarları>

Öğe
Açıklama
Bu bölümde, bütün işlevler için ortak olan ayarlar açıklanmaktadır.
Bu bölümde, yazıcı ayarlarının nasıl belirtileceği açıklanmaktadır.
Bu bölümde, I-Faks almak için ayarların nasıl belirtileceği açıklanmaktadır.
Bu bölümde, saklanan dosyaları yazdırma ayarları açıklanmaktadır.
Bu bölümde, Güvenli Yazdırma ayarları açıklanmaktadır.
6X9H-05F