<Lisans/Diğer>

Lisansı Kaydet'in yanı sıra makine için mevcut olan yazılım ve sistem seçenekleri ile ilgili tüm ayarlar açıklamalarıyla listelenmektedir. Varsayılan ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().
Yıldız işareti (*)
Yıldızla (*) işaretli ayarlar içeri veya dışarı aktarılamaz.

<Lisansı Kaydet> *

Makinede kullanılabilecek sistem seçeneği için bir lisans anahtarı girin. Lisans Kaydı

<Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları> *

Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanarak ayarları yapılandırın. Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanmak, makine ayarlarını bir web tarayıcıdan yapılandırmanıza imkan verir.
<Uzak Kullanıcı Arabirimi>
Uzak Kullanıcı Arabiriminin kullanılıp kullanılmayacağını seçin (Uzak Kullanıcı Arabirimini Devre Dışı Bırakma). Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanırken, TLS şifreli iletişimin kullanılıp kullanılamayacağını da belirtebilirsiniz (TLS için Anahtar ve Sertifika Yapılandırma).
<Uzak Kullanıcı Arabirimi Klln>
<Kapalı>
<Açık>
<TLS Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Erişimi Kısıtla>
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne erişim için bir PIN girişinin yapılmasını belirtin. En çok 7 haneli bir PIN belirleyin. Tüm kullanıcılar ortak bir PIN kullanır. Uzak Kullanıcı Arabirimi PIN'i Ayarlama
<Kapalı>
<Açık>
<Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'i>

<Ürün Yazılımını Güncelle> *

Makinenin ortamına göre bellenim güncellemesinin nasıl yükleneceğini belirleyin. Bellenim Güncelleme
<PC Üzerinden>
<İnternet Üzerinden>
<Sürüm Bilgileri>
6X9H-05X