<Erişilebilirlik>

Ekran renklerini ters çevirme ve mesaj görüntüleme süresi gibi erişilebilirlik ile ilgili tüm ayarlar açıklamalarıyla listelenmektedir. Varsayılan ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().

<Ekran Renklerini Tersine Çevir>

Ekran renklerini ters çevirmek için <Açık> öğesini seçin. <Parlaklık> içinde parlaklık ayarlandığı halde ekran zor görünüyorsa <Açık> öğesini seçin.
<Kapalı>
<Açık>

<Parlaklık>

Makinenin kurulum konumuna uyacak şekilde ekran parlaklığını ayarlayın.
Beş Düzey

<Mesaj Görüntüleme Süresi>

İki farklı mesajın sırayla görüntüleneceği saniye cinsinden aralığı belirtin.
1 - 2 - 5 (san.)
6X9H-059