הודעה

לוגו IPv6 Ready

מחסנית הפרוטוקול הכלולה במכשיר זה קיבלה את לוגו IPv6 Ready שלב 2 שנקבע על-ידי פורום ה-IPv6.

מידע מוצר הנדרש על-ידי COMMISSION REGULATION‏ (EU) מס' 801/2013 לתיקון התקנה (EC) מס' 1275/2008

צריכת החשמל של המוצר במצב המתנה עם חיבור לרשת, כאשר יציאות הרשת הקוויות מחוברות וכל יציאות הרשת האלחוטיות מופעלות (אם זמינות באותה העת).
שם דגם
צריכת החשמל של המוצר במצב המתנה עם חיבור לרשת
C1127P
3.0 W או פחות
הערכים לעיל הם הערכים בפועל עבור מכשיר יחיד בבחירה שרירותית, ולכן עשויים להיות שונים מהערך של המכשיר הנמצא בשימוש. יציאות רשת אופציונליות לא מחוברות ו/או מופעלות במהלך המדידה.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

כתבי ויתור

המידע במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה.
CANON INC. לא תישא באחריות על חומר זה, בין אם במפורש או במרומז, למעט כפי שנכתב להלן, כולל אך ללא הגבלה, כיוצא מזה אחריות על יכולת השיווק, יכולת המסחר, ההתאמה לכוונת שימוש מסוימת או לאי-הפרה. CANON INC. לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף או מקרי מכל סוג, או לאובדן או להוצאות הנובעים מהשימוש בחומר זה.
אם אין באפשרותך להציג את המדריך בתבנית PDF, יש להוריד את תכנת Adobe Acrobat Reader מהאתר של חברת Adobe Systems (‏/https://get.adobe.com/reader).

זכויות יוצרים

אין לשכפל את תוכן מסמך זה במלואו או בחלקו ללא הרשאה מראש.

סימנים מסחריים

Adobe, Acrobat ו-Reader הם סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או במדינות נוספות.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Safari, Mac, macOS ו-OS X הם סימנים מסחריים של Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Microsoft Edge ו-Excel הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות נוספות.
iOS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות נוספות ונעשה בו שימוש תחת רישיון.
Mopria®, הלוגו של Mopria® והלוגו של Mopria® Alliance הם סימנים מסחריים רשומים וסימני שירות של Mopria Alliance, Inc. בארצות הברית ובמדינות נוספות. שימוש בלתי מורשה אסור בהחלט.
Google Cloud Print, Google Chrome ו-Android הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Google Inc.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.‎
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.‎

Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
כל שמות המותגים ושמות המוצרים המופיעים במדריך זה הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של בעליהם המתאימים.
V_191204
6X94-07J