נספח

פרק זה מכיל מפרטים טכניים לגבי מכשיר זה, הוראות על אופן העבודה עם ‏מדריך למשתמש, כתבי ויתור, מידע לגבי זכויות יוצרים וכן מידע חשוב נוסף עבור הלקוחות.

מפרט המכשיר

עיין בחלקים הבאים כשתרצה לברר את מפרט היחידה הראשית והציוד האופציונלי, סביבת הרשת, פונקציית הדפסה וכן הלאה.

שימוש בציוד אופציונלי

עיין בסעיפים הבאים כשתרצה לברר אילו אפשרויות זמינות לשימוש נוח ואפקטיבי יותר במכשיר זה.

עיון במדריך המכשיר

עיין בסעיף הראשון מבין הבאים כשתרצה לוודא את סוגי המדריכים המתארים את פונקציות המכשיר ואופן תפעול המכשיר. כשתרצה לברר כיצד לקרוא את ‏מדריך למשתמש ולהשתמש בו, עיין בסעיף השני.

אחרים

עיין בסעיפים הבאים כשתרצה לקבל מידע שימושי ולעיין בכתבי הוויתור ובמידע לגבי זכויות יוצרים.
6X94-06K