אם לא ניתן להשתמש ב-AirPrint

אם לא ניתן להשתמש ב-AirPrint, נסה להשתמש בפתרונות הבאים.
ודא שהמכשיר מופעל. אם המכשיר מופעל, כבה אותו תחילה, המתן 10 שניות לפחות והפעל אותו שוב כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.
ודא שלא מוצגות הודעות שגיאה במכשיר.
ודא שמכשירי Apple והמכשיר מחוברים לאותו LAN. אם המכשיר מופעל, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שהמכשיר יהיה מוכן לתקשורת.
ודא ש-Bonjour במכשיר Apple שברשותך מאופשר.
ודא שהמכשיר מוגדר לאפשר ביצוע עבודות ממחשב גם כאשר לא מזינים מזהה מחלקה וסיסמה. חסימת עבודות כאשר מזהה המחלקה לא ידוע
להדפסה, ודא שנייר טעון במכשיר ושבמחסניות במכשיר יש מספיק טונר. הצגת המסך של AirPrint‏
6X94-03K