קישור עם מכשירים ניידים

קישור המכשיר למכשירים ניידים, כמו טלפונים חכמים וטאבלטים, מאפשר להשתמש ביישום המתאים לביצוע הדפסה או פעולה אחרת בקלות. בנוסף לכך, ניתן להפעיל את המכשיר ממכשירים ניידים באמצעות שליטה מרחוק כדי לאפשר את מצב ההדפסה וכדי לשנות הגדרות במכשיר.
בהתאם למכשיר הנייד, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כראוי.
כאשר ‎[Restrict IPP Port (Port Number: 631)]‎ או ‎[Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)]‎ פועלים במצב מדיניות אבטחה (מדיניות אבטחה), תוכל להשתמש או ב-Mopria® או ב-AirPrint.
6X94-039