הדפסת מסמך המאובטח באמצעות PIN (הדפסה מאובטחת)

אם תקבע PIN בעת הדפסה של מסמך ממחשב, המסמך ישמר בזיכרון המכשיר ולא יודפס עד להזנת ה-PIN הנכון בלוח ההפעלה של המכשיר. הפונקציה נקראת "הדפסה מאובטחת", והמסמך המוגן באמצעות PIN נקרא "מסמך מאובטח". שימוש בהדפסה מאובטחת מונע השארת תדפיסים של מסמכים סודיים ללא השגחה.
6X94-035