שיטות הדפסה שונות

סעיף זה מסביר כיצד להדפיס מסמך על ידי הוספה של PIN, כיצד להדפיס מסמך המאוחסן בהתקן זיכרון USB ללא שימוש במנהל המדפסת וכיצד לקבל ולהדפיס מסמכי I-Fax.
6X94-034