Disseny de la pantalla de l'Guia de l'usuari

L'Guia de l'usuari es divideix en diferents pantalles, i el contingut de cada pantalla varia.
Primera pàgina
Es mostra quan s'inicia l'Guia de l'usuari.
/
Feu clic a perquè es mostrin també totes les seccions dels capítols. Feu clic a per tornar a la pantalla anterior.
/
Feu clic per canviar la pantalla entre el contingut i la cerca. Quan es mostra la taula de continguts, cada cop que feu clic a  la pantalla s'oculta o es mostra. Quan es mostra la pantalla de cerca, cada cop que feu clic a la pantalla s'oculta o es mostra.
Feu-hi clic per establir els paràmetres per determinar com es mostra l'Guia de l'usuari, com ara la mida o el disseny dels caràcters.
Feu-hi clic perquè es mostri informació sobre com visualitzar l'Guia de l'usuari, com fer una cerca i altres tipus d'informació.
/
Feu clic per mostrar el tema anterior o següent.
 [Avís]
Feu-hi clic per veure informació important que hauríeu de saber quan utilitzeu l'equip.
Pàgina de tema
Conté informació sobre com configurar i utilitzar l'equip.
 Navegació
Esbrineu quin tema del capítol esteu veient actualment.
Feu-hi clic per saltar a la pàgina corresponent. Per tornar a la pàgina anterior, feu clic a "Enrere" al navegador web.
/
Feu clic a  perquè es mostrin les descripcions detallades ocultes. Feu clic a  per tancar les descripcions detallades.
Feu-hi clic per tornar a dalt de la pàgina.
Cerca
Feu clic a  perquè es mostri la finestra de cerca. Conté un quadre de text per dur a terme una cerca per paraula clau i trobar la pàgina que cerqueu.
[Introduïu aquí paraula clau]
Introduïu una o més paraules clau i feu clic a perquè es mostrin els resultats de la cerca. Podeu cercar pàgines que continguin totes les paraules clau si separeu les paraules clau amb un espai. A més, podeu cercar només pàgines que continguin una frase exacta si poseu les paraules clau entre cometes dobles.
Resultat de la cerca
Mostra els resultats de la cerca de les pàgines que contenen les paraules clau especificades. Des dels resultats, ubiqueu la pàgina que busqueu i feu clic al títol del tema de la pàgina.
Les paraules clau especificades es mostren en negreta als resultats de la cerca.
6X8Y-07C