Apèndix

Aquest capítol conté especificacions tècniques d'aquest equip, instruccions sobre com utilitzar la Guia de l'usuari, descàrrecs de responsabilitat, informació sobre copyrights i altres tipus d'informació importants per als clients.

Especificacions de l'equip

Consulteu les seccions següents quan vulgueu comprovar les especificacions de la unitat principal i els equips opcionals, de l'entorn de xarxa, de la funció d'impressió, etcètera.

Ús dels equips opcionals

Consulteu les seccions següents quan vulgueu comprovar quines opcions hi ha disponibles per utilitzar aquest equip d'una manera més convenient i eficaç.

Consulta del manual d'aquest equip

Consulteu la primera de les seccions següents quan vulgueu saber en quins manuals es descriuen les funcions de l'equip o com utilitzar-lo. Quan vulgueu saber com llegir i utilitzar la Guia de l'usuari (aquest manual), consulteu la segona secció.

Altres

Consulteu les seccions següents quan vulgueu obtenir informació útil i comprovar els descàrrecs de responsabilitat i la informació sobre els copyrights.
6X8Y-06K