Visualització de l'Guia de l'usuari

En aquesta secció es descriuen les marques, els botons, les pantalles i altres elements que s'utilitzen a l'Guia de l'usuari. A la secció "Instruccions de seguretat importants" del manual "Posada en marxa" inclòs amb l'equip també es proporcionen advertències i precaucions. Consulteu també aquestes instruccions.
Marques
Amb les marques següents s'indiquen advertències relacionades amb la seguretat, restriccions i precaucions sobre l'ús de l'equip, consells útils i altres informacions.
Adverteix d'operacions que poden ocasionar lesions personals i, fins i tot, la mort si no es realitzen correctament. Per utilitzar aquest equip amb seguretat, pareu sempre atenció a aquestes advertències.
Precauciona d'operacions que poden ocasionar lesions personals si no es realitzen correctament. Per utilitzar aquest equip amb seguretat, pareu sempre atenció a aquestes precaucions.
Indica una operació que no es pot realitzar. Llegiu detingudament aquests punts i assegureu-vos que no dueu a terme les operacions descrites.
Indica requisits i restriccions d'ús. Llegiu aquests punts per assegurar-vos que feu funcionar l'equip correctament i, d'aquesta manera, evitareu avaries o danys en la propietat.
Indica un aclariment sobre una operació o conté explicacions addicionals per a un procediment determinat.
Indica funcions útils o consells sobre l'ús de l'equip.
Tecles i botons utilitzats en aquest manual
Les tecles del tauler de control i els botons de la pantalla de l'ordinador apareixen en el format següent:
Tipus
Exemple
Tecles del tauler de control
Paràmetres que apareixen al tauler de control
<Opcions d'energia/de temporitzador>
<Paper encallat.>
Botons i altres interfícies de text que apareixen a la pantalla de l'ordinador
[Preferències]
Pantalles de l'ordinador que s'utilitzen en aquest manual
En funció del sistema operatiu que utilitzeu, l'aparença de les pantalles que s'utilitzen en aquest manual pot ser lleugerament diferent de les pantalles reals. A més, l'aparença dels controladors i el programari pot ser diferent en funció de la versió.
Il·lustracions utilitzades en aquest manual
Les il·lustracions del cartutx de tòner a aquest manual corresponen al model Canon Toner T09.
6X8Y-07E