Introducció de text

Per introduir text o un número, utilitzeu el teclat que es mostra a la pantalla. Les tecles numèriques es mostren a la pantalla per introduir només números.
Canvi del tipus de caràcter
Toqueu <a> o <1/#> per canviar el tipus de caràcter introduït.
Per introduir caràcters en majúscula, toqueu .
Supressió de text
Cada cop que es toca  s'esborra un caràcter. Si manteniu premut , podeu esborrar caràcters successius.
Moviment del cursor (introducció d'un espai)
Toqueu  o per moure el cursor. Per introduir un espai, moveu el cursor fins al final del text i toqueu .
Quan les tecles numèriques es mostren
Quan és probable que només introduïu un valor numèric, es mostren les tecles numèriques a la pantalla. Toqueu les tecles numèriques per introduir el valor numèric.
Rang de valors
Els valors entre ( ) que es mostren al quadre d'introducció indiquen l'interval de valors que es pot introduir.
Quan es mostren altres botons a més de les tecles numèriques
Quan es mostra <+>/<-> o /, podeu tocar els botons per augmentar o disminuir el valor numèric o moure el cursor.

Introducció de caràcters amb un teclat USB

Podeu connectar un teclat al port USB per a dispositius USB a la Part frontal o a la Part posterior i introduir text des del teclat. Podeu introduir text des del tauler de control, encara que el teclat estigui connectat.
Algunes tecles del teclat USB, com ara [Backspace], [Home] i [End], no es poden utilitzar. Si premeu les tecles que no es poden utilitzar, no s'introdueix ni canvia cap caràcter.
Per esborrar text, premeu la tecla [Delete].
En prémer la tecla [RETURN/ENTER], l'entrada de text es completa de la mateixa manera que en seleccionar <Aplicar>.
Podeu especificar el tipus de distribució del teclat (americana o britànica). <Format de teclat anglès>
Podeu desconnectar el teclat USB de l'equip en qualsevol moment. No cal cap operació especial per desconnectar-lo.
Segons l'idioma de la pantalla, pot ser que no pugueu introduir alguns caràcters correctament.
Pot ser que el teclat USB no funcioni correctament en funció del tipus que sigui.
6X8Y-024