Ús del tauler de control

Podeu utilitzar la pantalla i les tecles del tauler de control per configurar les opcions de l'equip o executar les funcions. En aquesta secció es descriu l'ús bàsic de la pantalla i de les tecles.
Si voleu invertir les parts clares i fosques de la pantalla: <Invertir els colors de la pantalla>
Si voleu ajustar la lluminositat de la pantalla: <Lluminositat>
6X8Y-01X