Missatges en pantalla

Es mostren missatges a la pantalla en situacions com ara quan no queda paper o quan s'ha arribat al final de la vida útil del cartutx de tòner. Per obtenir més informació, vegeu "Resolució de problemes (FAQ)" al manual en línia al lloc web.
Quan es produeix un error
En alguns casos, quan es produeix un error, apareixen instruccions sobre com respondre a l'error. Seguiu les instruccions de la pantalla per solucionar el problema. A continuació s'ofereix com a exemple la pantalla que es mostra quan es produeix un encallament de paper.
6X8Y-022